logo
FA 6/2021 życie naukowe

Alicja Kulecka

Patriotyzm, poświęcenie, jedność

Społeczeństwo 1863 roku w dokumentach powstania

Powstania polskie, których celem głównym było odzyskanie państwowości, doczekały się licznych refleksji przybierających różne formy narracji. Stawały się wątkami opowieści literackich, dyskusji historycznych, filozoficznych, politycznych. Każdy ruch społeczny i wysiłek zbrojny, którego celem było odzyskanie niepodległości, stanowił świadectwo pragnienia restytucji suwerennego państwa jako najlepszej gwarancji ochrony i rozwoju tożsamości narodowej postrzeganej jako efekt wspólnoty emocjonalnej, intelektualnej i historycznej, której głównym podmiotem była Rzeczypospolita w jej granicach sprzed pierwszego rozbioru.