logo
FA 6/2021 życie naukowe

Wojciech Czakon

Od „punktozy” do tożsamości cyfrowej

Zmiany komunikacji naukowej

Praktyki komunikacji naukowej ulegają głębokim przeobrażeniom nie dlatego, że drapieżne czasopisma skorumpowały środowisko badaczy, ale dlatego że ogromny przyrost podaży artykułów naukowych nie znalazł miejsca u zasiedziałych wydawców.