logo
FA 6/2021 życie akademickie

Marek Misiak

Łamanie tekstu jako źródło cierpień

Rosnące bogactwo narzędzi oferowanych przez edytory tekstu zdaje się wyzwalać w niektórych użytkownikach źle ukierunkowaną kreatywność. Efektem jest sugerowanie osobie zajmującej się składem, by stosowała możliwie bogaty system wyróżnień – nie tylko kursywę i pismo pogrubione, ale także podkreślenia oraz różne kroje i stopnie pisma oraz barwy druku.