logo
FA 6/2021 Okolice nauki

Książki nadesłane

Katarzyna KRASOŃ, Padawanika. Przebudzenie mocy w doświadczeniu zapośredniczonym. Studium o filmie, wychowaniu i wsparciu rozwoju, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem, pod red. Grzegorza PRZEBINDY, Bartosza GOŁĄBKA, Wojciecha GRUCHAŁY, Wyd. Humanistyczne Pigonianum, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Krosno 2020, seria: Bibliotheca Pigoniana. Tom III.

Inga IWASIÓW, Odmrażanie. Literatura w potrzebie, Wyd. Nauk USz, Szczecin 2020, seria: Studia pisarskie. Tom I.

Feliks TOMASZEWSKI, Syberia i rosyjska/radziecka Północ. Niekończąca się gra: zakrywanie – odsłanianie, Wyd. UG, Gdańsk 2020.

Halszka WITKOWSKA, Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy, Wyd. UW, Warszawa 2021.

Maciej SZARGOT, „Kochany Poeto Ruin…” Studia o Krasińskim, Wyd. UŁ, Łódź 2020, seria: Literaturoznawstwo. Sylwetki.

Antologia bajek, baśni, legend i opowiadań z zadaniami, wybór i oprac. Anna Dunin-Dudkowska, Agnieszka Trześniewska-Nowak, Wyd. UMCS, Lublin 2020, seria: Człowiek – język – kultura – Polska.

Michał SIKORSKI, Stefan JACKOWSKI, Karolina MATYSIAK, Przestrzenie uniwersytetu. Trendy, wizje, standardy projektowania, Wyd. UW, Warszawa 2020.

Kamil Krzysztof PILICHIEWICZ, Na tym najpiękniejszym ze światów. Proza Michała Głowińskiego, Temida 2, Białystok 2020.

Mirosława NOWAK-DZIEMIANOWICZ, Szkoła jako przestrzeń uznania, PWN, Warszawa 2020.

Józef WÓJCIKIEWICZ, Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej, Wyd. UJ, Kraków 2020.

Anna SOKOŁOWSKA, Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka. Studium socjopedagogiczne, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2020, seria: Psychologia i Pedagogika.

Katarzyna SETKOWICZ, Romans rycerski a początki zawodu pisarza w Hiszpanii. Przypadek Feliciano de Silva (ok. 1489-1554), Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020, seria: Monografie FNP.

Elżbieta SANECKA, Ciemna triada osobowości w środowisku pracy. Perspektywa interakcyjna, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Stanisław PESTKA, Twórczość liryczna, oprac. Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska, Bożena Ugowska, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020, seria: Biblioteka Pisarzy Kaszubskich.

Wacław A. Zbyszewski, Ludzie, których znałem, wstęp Rafał Habielski, wybór i opracowanie Rafał Habielski i Paweł Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020.

Małgorzata Anna CIOSMAK, Urszula GIERSZON, Leon Ulrich 1811-1885. Poeta i patriota, Petit SK, Lublin 2019.

Treasure Houses of Polish Academic Heritage, ed. Hubert KOWALSKI, Marat PISZCZATOWSKA, Marek BUKOWSKI, Magdalena MUSKAŁA, Joanna ŚLAGA, Marta SZASZKIEWICZ, Wyd. UW. Warszawa 2020.

Wojciech CZAKON, Krótkowzroczność strategiczna menedżerów, Wyd. UJ, Kraków 2020.

Aleksandra DĘBSKA-KOSSAKOWSKA, Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Teodor PARNICKI, Ja, Eurypides. Wywiady, wypowiedzi i autokomentarze z lat 1957-1988, wstęp Tomasz Markiewka, oprac. Piotr GORLIŃSKI-KUCIK, Tomasz Markiewka, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Paweł MAJERSKI, Nowocześni i nowoczesne. Konstelacje wyobraźni, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Anna TRZCIONKOWSKA-WIECZOREK, Edukacja do starości młodzieży szkolnej, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Kamil ZAJDLER, Mądrość chińskich aforyzmów. O państwie, prawie, polityce i władzy, przedm. Edwarda Kajdańskiego, Wyd. UG, Gdańsk 2020.

Marta CEBERA, Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej, Wyd. UG, Gdańska 2021, seria: Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis.

Wróć