logo
FA 6/2021 życie naukowe

Mariusz Karwowski

Klimatyczny wachlarz emocji

Zagadką jest to, które emocje uruchamiają nasze zaangażowanie proekologiczne. Naukowcy stawiają tezę, że jedną z nich może być… złość.