logo
FA 6/2021 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Czytelnia czasopism 1

Wyzwania na nowe czasy

Sztukę porozumiewania powinno ćwiczyć się stale. Niewystarczająco czytelna i mało zrozumiała z punktu widzenia odbiorcy komunikacja spowodować może wiele szkód w różnych obszarach międzyludzkich relacji. Jak wiele znaczy właściwe tempo oraz odpowiednio dobrany sposób przekazywania informacji, pokazała pandemia Covid 19. W tym niesłychanie trudnym czasie okazało się, że podmioty, które nie potrafią szybko znaleźć właściwych dla nowej rzeczywistości środków wyrazu, muszą mierzyć się z problemem rozluźnienia więzi między uczestnikami tworzącymi wspólnotę.

O tym, jak ważne jest poszukiwanie rozwiązań dopasowanych do czasu, miejsca oraz konkretnego człowieka, przekonuje pismo Uniwersytetu Wrocławskiego „Przegląd Uniwersytecki” (nr 1/2021). W uczelni ze stolicy Dolnego Śląska podjęto wiele kroków mających na celu usprawnienie procesu komunikacyjnego pomiędzy grupami funkcjonującymi w obrębie uczelni a pod wieloma względami zróżnicowanymi. Umiejętne zdiagnozowanie potrzeb poszczególnych jednostek tworzących społeczność, a następnie właściwe sformułowanie przekazywanych treści, to klucz do osiągnięcia sukcesu.

Wrocławska uczelnia rozpoczęła też prace nad ujednoliceniem i odświeżeniem wizerunku. Postawienie na spójną identyfikację wykorzystującą rozpoznawalne i charakterystyczne elementy ma wyróżnić Uniwersytet Wrocławski, a także sprawić, by odbierano go jako miejsce otwarte na śmiałe idee oraz interesujące pomysły. Podejmowane aktywności mają stanowić zachętę oraz inspirację dla tych chętnych, którzy nie ustają w poszukiwaniu ścieżek własnego rozwoju, którzy nieustająco stawiają sobie nowe wyzwania i dążą do osiągnięcia celu, a także zainteresowanych poszerzaniem posiadanych kompetencji. Uniwersytetowi Wrocławskiemu zależy, by właśnie w jego murach znaleźli oni sprzyjający klimat do realizowania się zarówno na niwie naukowej, jak i w obszarze osobistych zdolności.

Czytelnia czasopism 2

Zanurzeni w wirtualnym świecie

Technologia rozszerzona, rzeczywistość mieszana czy techniki symulacyjne to jeszcze do niedawna mogły być elementy kojarzone głównie z gatunkiem science fiction. Dzisiaj świat tak bardzo się zmienił, że wszystkie te składniki weszły do repertuaru nowoczesnych form nauczania. O tym, jak wygląda edukacja wykorzystująca innowacyjne technologie na Politechnice Łódzkiej, opowiada „Życie Uczelni” (nr 155/2021).

W biuletynie znaleźć można informacje o projektach, w których uczelnia uczestniczy bądź jako koordynator, bądź jako partner. Cechą wspólną opisywanych przedsięwzięć jest wykorzystywanie niekonwencjonalnych sposobów kształcenia. W projekcie o akronimie ATOMIC, przy którym PŁ, jako jego pomysłodawca, współpracuje z uczelniami z Chorwacji, Estonii i Portugalii, wykorzystuje się rozszerzoną rzeczywistość, po to, by rozwijać umiejętności zarządzania. Mr. UD to z kolei europejskie przedsięwzięcie używające rzeczywistości mieszanej. Jego celem jest podniesienie kompetencji zarówno wśród pedagogów, jak i przyszłych inżynierów w zakresie projektowania uniwersalnego. Koordynowany przez Uniwersytet w Tartu VRAna jest wreszcie konceptem przeznaczonym dla studentów kierunków medycznych. Realizuje on tematykę budowy ludzkiego układu kostnego i mięśniowego, włączając w to wzajemne powiązania oraz ograniczenia ruchowe.

Nie można zaprzeczyć, że klasyczne metody nauczania odchodzą powoli do lamusa. Przyszłość jest przed tymi, którzy szybko i skutecznie zdołają przystosować się do nowej rzeczywistości.

Czytelnia czasopism 3

Pół wieku sukcesów

Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Funkcjonujący od października 2010 r. pod obecną nazwą, swój początek wywodzi z Katedry Ogrodnictwa powstałej w 1951 r. na Wydziale Rolnym UMCS. Podczas kilkudziesięciu lat istnienia zrealizowanych zostało wiele projektów naukowych, wdrożono szereg innowacyjnych rozwiązań oraz zdywersyfikowano tematyczną bazę badawczą. Od początku swojej działalności lubelski ośrodek stawiał na rozwój nowatorskich koncepcji. To właśnie tutaj wykonane zostały badania przy użyciu podkładek karłowatych, tutaj także wprowadzono nowoczesne metody agrotechniki sadów z wykorzystaniem herbicydów.

Strukturę organizacyjną wydziału tworzą cztery wyspecjalizowane jednostki. Instytut Produkcji Ogrodniczej koncentruje się na żywieniu i agrotechnice roślin ogrodniczych. Jego pracownicy wykonują również ekspertyzy oraz analizują stan zdrowotny drzew cennych przyrodniczo i historycznie. W Katedrze Ochrony Roślin ważna jest tematyka epidemiologii i zróżnicowania kilku rodzajów grzybów. Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa natomiast, zajmuje się problematyką doskonalenia technologii upraw warzyw i roślin zielarskich, zaś w Katedrze Architektury Krajobrazu prowadzi się badania obejmujące obszar krajobrazu kulturowego.

Więcej informacji na temat historii, dokonań oraz ludzi przez lata związanych z obchodzącym jubileusz wydziałem UP, znaleźć można w „Aktualnościach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” (nr 1/2021).

Aneta Zawadzka

Wróć