logo
FA 6/2021 informacje i komentarze

Wydarzenia

Fot. PAN

Wiceprezes PAN w SAPEA

BRUKSELA Prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, został zastępcą przewodniczącego rady europejskiej sieci akademii SAPEA. Będzie w niej reprezentował Europejską Federację Akademii Nauk (ALLEA), w której zarządzie zasiada już drugą kadencję. Prof. Rowiński jest hydrologiem i hydrodynamikiem związanym z Instytutem Geofizyki PAN. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół metod statystycznych w hydrologii, inteligentnej analizy danych, turbulencji rzecznej oraz zmian klimatu. Od 2006 r. kieruje Międzynarodową Szkołą Hydrauliki pod auspicjami International Association of Hydraulic Research oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. SAPEA zrzesza ponad sto europejskich akademii i towarzystw naukowych. Jest częścią mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej. Sieć wspomaga komisarzy w decyzjach dotyczących nauki.

Fot. Arch. prywatne

Nowy stary wiceprzewodniczący

BRUKSELA Jakub Grodecki został ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego Europejskiej Unii Studentów (European Students’ Union). Wybory nowych władz odbyły się online. W ich wyniku organizacją pokieruje Martina Darmanin z Malty, a drugim, obok Polaka, wiceprezydentem została Brytyjka Zamzam Ibrahim. Wszyscy troje uzyskali reelekcję na swoich stanowiskach po niepełnej kadencji, rozpoczętej 1 stycznia. W takim składzie będą kontynuować pracę w Prezydium ESU do czerwca 2022. Grodecki związany jest z ESU od 2 lat. Uczestniczył w obradach jako delegat Parlamentu Studentów RP, później zasiadał w 7-osobowym Komitecie Wykonawczym ESU. Ukończył studia inżynierskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. ESU działa od 1982 roku. Zrzesza 46 stowarzyszeń studenckich z 40 krajów. Reprezentuje ok. 20 mln studentów. Na czele organizacji stało dotąd dwoje Polaków: Agnieszka Socha (1997/1998) oraz Adam Gajek (2018/2019).

Podlaskie biografie w sieci

SIEDLCE Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego uruchomił Elektroniczny Słownik Biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. E-słownik jest cyfrową wersją serii wydawniczej ukazującej się od 2009 roku. W sumie liczy ona pięć tomów. Każdy ma strukturę alfabetyczną i zawiera wykaz skrótów oraz spis biogramów zamieszczonych w dotychczas opublikowanych tomach. Wewnętrzny układ biogramów i zapis bibliografii autorzy wzorują na Polskim Słowniku Biograficznym. Rezultatem dotychczasowych badań, które aktywizują również środowiska regionalistów, jest ponad 400 biogramów wybitnych osobistości z dziejów regionu obejmującego dzisiejsze powiaty: bialski, garwoliński, łosicki, łukowski, miński, radzyński, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wołomiński. Cyfrowa wersja słownika (https://slownik-biograficzny.uph.edu.pl) umożliwia szybkie wyselekcjonowanie poszukiwanych osób, miejscowości czy haseł rzeczowych. Redaktorem słownika jest dr hab. Józef Piłatowicz, a na liście autorów widnieje blisko 100 nazwisk.

Fot. PŚ

Zmiana na czele KPN

GLIWICE/WARSZAWA Prof. Marek Pawełczyk od 1 czerwca kieruje pracami Komitetu Polityki Naukowej. Zastąpił prof. Annę Chełmońską-Soytę. Nowy przewodniczący jest prorektorem ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej. Kieruje Zakładem Pomiarów i Systemów Sterowania w Instytucie Automatyki, z którym związany jest od 1995 roku. Jest specjalistą z zakresu automatyki oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności akustycznych i drgań. W styczniu został wybrany na prezydenta International Institute of Acoustics and Vibration. Funkcję tę pełni już po raz drugi, wcześniej w latach 2012–2014. Stoi też na czele Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych – Silesian Universities Network. KPN jest organem pomocniczym ministra edukacji i nauki. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

Fot. Grzegorz Wajda

Doktorat h.c. – prof. Andrzej Chwalba

KRAKÓW Prof. Andrzej Chwalba otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uroczyste nadanie godności odbyło się w trakcie obchodów jubileuszu 75-lecia uczelni. Historyka uhonorowano za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne. Związany jest z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założył Zakład Antropologii Historycznej, na którego czele stoi do dziś. Na jego dorobek naukowy składają się prace z zakresu mikro– i makrohistorii, dziejów Krakowa, UJ, demografii, urbanizacji, ekologii. Z uznaniem przyjęto jego badania związane z I wojną światową i okresem międzywojennym. Prof. Chwalba jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz inicjatorem i organizatorem Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się co pięć lat. Kolejny zaplanowano na październik 2022 r.

Fot. I. Krzysiak, PP

Doktoraty h.c. na 68-lecie PL

LUBLIN Dwaj kolejni uczeni zostali doktorami honoris causa Politechniki Lubelskiej. Prof. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej to specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji. Główne obszary jego prac badawczych i wdrożeniowych to: technologia obróbki powierzchniowej narzędzi i nadzorowanie procesu obróbki materiałów trudnoskrawalnych. W latach 2005–2008 był rektorem PK. Z kolei prof. Jerzy Merkisz z Politechniki Poznańskiej jest autorytetem w dziedzinie silników spalinowych i motoryzacyjnych zagrożeń środowiska. Kieruje Zakładem Silników Spalinowych. Jego działalność dotyczy zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko. Opracował koncepcję oraz metodykę badań emisji związków szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji środków transportu, w których zastosowano silniki spalinowe. Nadanie tytułów było jednym z punktów obchodów 68-lecia lubelskiej uczelni, która ma już 18 doktorów h.c.

Fot. PŁ

Doktorat h.c. – prof. Jan Awrejcewicz

TIMIŞOARA Prof. Jan Awrejcewicz został 28 maja doktorem honoris causa Uniwersytetu Politechnicznego w Timişoarze (Rumunia). Uroczystość odbyła się online. To siódmy tytuł d.h.c. dla uczonego z Politechniki Łódzkiej. Kieruje Katedrą Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Prowadzi badania związane z mechaniką, matematyką stosowaną, biomechaniką, automatyką i fizyką. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. ponad 850 publikacji w czasopismach, 54 monografie, 2 podręczniki, 33 redakcje zbiorów prac i 22 książki pokonferencyjne. Jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej. Był dwukrotnym laureatem Nagrody Alexandra von Humboldta. Założony w 1920 r. Politehnica Uniwersytet Timişoara na 10 wydziałach kształci ponad 12 tys. studentów.

Fot. UEK

Doktorat h.c. – prof. Malay Ghosh

KATOWICE Prof. Malay Ghosh, uznany statystyk z Uniwersytetu Florydy, otrzymał 14 maja tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doceniono jego osiągnięcia naukowe w dziedzinie teorii statystyki i jej zastosowań, aktywne popularyzowanie nauki oraz promowanie międzynarodowej współpracy naukowej. Był wielokrotnie gościem cyklicznej konferencji Survey Sampling in Economic and Social Research, organizowanej przez Katedrę Statystyki UEK. Jest członkiem m.in. American Statistical Association, Institute of Mathematical Statistics, International Statistical Institute. Był wielokrotnie nagradzany, w tym medalem Jerzego Spławy-Neymana przez Polskie Towarzystwo Statystyczne (2012 r.). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku distinguished professor w Katedrze Statystyki University of Florida.

Fot. Clear Space

Usuną kosmiczne śmieci

WARSZAWA Inżynierowie z Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN biorą udział w konstruowaniu ogromnego chwytaka, który usunie z przestrzeni kosmicznej śmieci, takie jak satelity i części rakiet. Będzie się składać z czterech trzymetrowych ramion, każde o 3 przegubach, co umożliwi sprawne manewrowanie. Po złapaniu niebezpiecznego śmiecia i sprowadzeniu go do ziemskiej atmosfery umieszczone na 120-kilogramowym satelicie urządzenie nie powróci na orbitę po kolejne odpadki, ale spłonie wraz z przechwyconym ładunkiem. W CBK PAN trwają eksperymenty w symulowanej mikrograwitacji. Model został umieszczony na stole granitowym – jednym z niewielu tego typu urządzeń w Europie – pozwalającym badanemu obiektowi poruszać się w płaszczyźnie bez tarcia, co wiernie oddaje warunki nieważkości panujące podczas manewrów orbitalnych. Pierwsze wykorzystanie chwytaka zaplanowano na 2025 rok.

Będą przeciwdziałać suszy

WARSZAWA Minister klimatu i środowiska, Polska Akademia Nauk oraz przedstawiciele 15 uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz pogłębionej analizy działań służących zapobieganiu zjawisku suszy w kraju. Współpraca w ramach porozumienia obejmuje wykorzystanie wzajemnej wiedzy i doświadczeń oraz potencjału naukowo-dydaktycznego. Ważnym jej elementem będą badania nad nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami służącymi ograniczeniu skutków suszy i niedoboru zasobów wodnych w kraju. Podpisaniu listu towarzyszyło uruchomienie platformy susza.gov.pl – pierwszej strony w Polsce ujmującej problematykę suszy w kraju w sposób skonsolidowany pod kątem działań administracji rządowej, jak i podległych jej jednostek.

Półwiecze filii UŚ

CIESZYN Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie świętuje 50-lecie działalności. Powołano ją 15 maja 1971 r. jako Wyższe Studium Nauczycielskie. Pierwsze Gaudeamus odśpiewano 4 listopada na inauguracji w teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Od tamtego czasu mury uczelni opuściło ponad 30,5 tys. absolwentów. Obecnie na 12 kierunkach kształci się 994 studentów. Uczelnia zatrudnia 193 nauczycieli akademickich, w tym 21 prof., 78 dr. hab., 66 dr. i 28 mgr. Cieszyński kampus liczy przeszło 6 ha. W 12 budynkach znajduje się 71 sal wykładowych wraz z pracowniami oraz 2 akademiki, centrum konferencyjne, aula, sala baletowa, sala koncertowa, dwie galerie sztuki, biblioteka, stołówka, kawiarnia i klub studencki. W gmachu głównym usytuowana jest Sala Kameralna, która pełni zarazem funkcję kaplicy ekumenicznej (jedynej w Polsce, która mieści się w uczelni państwowej). W kompleksie rekreacyjno-sportowym do dyspozycji są: basen, hala, siłownie i boiska. Od 2019 r., w wyniku połączenia Wydziału Artystycznego z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji, filia działa jako Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji.

Zielony Przyrodniczy

POZNAŃ Na 5 budynkach i 3 akademikach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zainstalowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. To jedna z największych instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w stolicy Wielkopolski. Planowana inwestycja obejmie instalację dachowych modułów fotowoltaicznych oraz – po raz pierwszy w Poznaniu – modułów dachowych samoodśnieżających, świetlików fotowoltaicznych i lameli fotowoltaicznych szkło-szkło montowanych jako żaluzje zewnętrzne. Produkowana energia – 428,80 MWhe/rok – zostanie wykorzystana wyłącznie na użytek obiektów uczelni. W Zakładzie Doświadczalnym UPP w Przybrodzie działa już nowoczesna biogazownia, pozwalająca na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,8 tys. ton rocznie.

Polskie stroje na Expo

ŁÓDŹ Barbara Florczyk, studentka architektury ubioru na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, wygrała konkurs na stroje dla osób obsługujących Pawilon Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. Zainspirowała się polskimi strojami ludowymi. Zaproponowała charakterystyczny ornament zgeometryzowanej formy florystycznej, nawiązującej do haftów na ludowych strojach. Będzie wykonany techniką laserowego wycinania, co przypomina z kolei efekt ludowych wycinanek. Kolorystyka całej kolekcji utrzymana jest w czerwono-białych barwach. Dla kobiet przewidziała także pasek z podręczną skórzaną torebką nawiązujący do góralskiej sakwy. Nowoczesny design pozwala na dowolne komponowanie elementów ubioru ze sobą. Przełożone z ub.r. Expo rozpocznie się w październiku. Będzie to pierwsza Wystawa Światowa zorganizowana w kraju arabskim. Jej hasło to: „Connecting Minds, Creating the Future”.

Zmapują mobilność kopytnych

BIAŁOWIEŻA Pierwszy na świecie atlas migracji ssaków kopytnych powstanie dzięki międzynarodowemu zespołowi naukowców i ekologów. W inicjatywę włączył się Instytut Biologii Ssaków PAN. Mapa migracji ma zebrać szlaki, po których poruszają się zwierzęta kopytne, by chronić ich populacje przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami, również tymi wynikającymi z wpływu człowieka na środowisko. Z jednej strony, przemieszczanie się zwierząt często ograniczają drogi, linie kolejowe czy kanały, z drugiej – migracja ssaków kopytnych to podstawowy proces ekologiczny sprzyjający dużej liczebności stad. Ponadto podtrzymuje bioróżnorodność i duże populacje drapieżników i padlinożerców, dla których zwierzęta kopytne są bazą pokarmową. Migracje były także czynnikiem, który od wieków tworzył więzi kulturowe między rdzennymi mieszkańcami i lokalnymi społecznościami. Atlas bazować będzie na zbieranych od dawna przez badaczy danych naukowych z różnych kontynentów.

Wykryją fake newsy

WARSZAWA Inteligentne narzędzia detekcji fake newsów i weryfikacji źródeł informacji stworzą naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Projekt zakłada zbudowanie zbioru uczącego się oraz bazy faktów, obejmującej przede wszystkim dziedziny w największym stopniu dotknięte fake newsami: ochronę zdrowia, politykę oraz finanse i gospodarkę. Bazy te pozwolą na przeprowadzenie nie tylko analizy stylometrycznej informacji, lecz także umożliwią ich weryfikację faktograficzną i analizę wiarygodności ich źródła. Otrzymane w taki sposób dane posłużą do stworzenia specjalnego algorytmu. Umożliwi on klasyfikację informacji z różnych modeli opartych o uczenie maszynowe. Takie rozwiązanie pozwoli weryfikować fake newsy opublikowane w sieci w języku polskim. Wyniki projektu umożliwią wdrożenie pierwszego w Polsce narzędzia, które pozwala w sposób kompleksowy i całkowicie zautomatyzowany wykrywać fake newsy.

Polsko-brytyjska kooperacja

KRAKÓW/GDAŃSK/POZNAŃ/WARSZAWA Cztery uczelnie podpisały list intencyjny z Imperial College London. Ich współpraca ma na celu stworzenie świadomych i dojrzałych relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem. Sygnatariuszami listu są rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Warszawskiej. Współpraca z ICL w ramach programu „Science Communication” obejmie w głównej mierze promocję nauki. Będzie polegać na wymianie ekspertyz i pomysłów, mają powstać podcasty promujące interdyscyplinarną naukę, a także pracownie, które mogłyby uzupełniać programy studiów. Inicjatywa skupi się na poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania związane z nauką, m.in. zmiany klimatyczne i COVID-19. The Imperial College of Science, Technology and Medicine to jedna z czołowych uczelni brytyjskich, powołana do życia w 1907 roku. W 2019 r. był to ósmy najlepszy uniwersytet świata w rankingu QS Top Universities.

Fot. PPUZ

20 lat minęło

NOWY TARG Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu kończy 20 lat. Powstała w 2001 roku na wniosek samorządu województwa. Rozpoczynając działalność, oferowała 4 kierunki kształcenia. Dziś ma 14 kierunków studiów I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z fizjoterapii. Studenci sześciu kierunków mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia tytułu magistra na studiach II stopnia. W latach 2007–2011 wybudowano nowoczesny budynek Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego z aulą, biblioteką, laboratorium chemicznym i pracownią rysunku. Przy bibliotece powstała specjalistyczna Pracownia Digitalizacji. W kwietniu 2013 r. uruchomiono laboratorium geotechniczne Instytutu Inżynierii Środowiska, rok później supernowoczesne laboratorium kosmetologii, a 2 lata temu Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. W lipcu 2016 r. rektorzy PPUZ i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołali wspólną jednostkę – Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych.

Fot. ZUT

Skanują aż miło

SZCZECIN Pracownia Zasobów Cyfrowych Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie została wyposażona w sprzęt przeznaczony do cyfryzacji zbiorów oraz dorobku naukowego pracowników uczelni. Za ponad 240 tys. zł kupiono skaner dziełowy do książek oraz rolkowy, który umożliwia rozpoznanie szerokości dokumentu w czasie rzeczywistym, zaawansowaną obróbkę graficzną oraz bardzo wysoką wydajność. Prędkość skanowania czarno-białych dokumentów w skali szarości przy 200 dpi wynosi 23 m/min. Skaner posiada automatyczną regulację wysokości do 30 mm. Digitalizacja umożliwi trwałą archiwizację dokumentów, ich szerokie udostępnienie, zabezpieczy je przed zniszczeniem oraz degradacją. Dokumenty będą miały również zapewniony wysoki standard opisu metadanych do agregacji informacji o zasobach biblioteki w systemach ogólnoświatowych. Cyfryzacji poddane będą również publikacje wydawane przez wydawnictwo ZUT.

Nowe laboratorium

POZNAŃ W Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN otwarto ogólnodostępne laboratorium genetyki molekularnej PANgen. Oferuje badania ukierunkowane na wirusa SARS-CoV-2. W diagnostyce wykorzystywane są opracowane w jednostce autorskie testy genetyczne MediPAN. W przyszłości oferta zostanie rozszerzona o diagnostykę boreliozy: rekomendowane przez WHO testy serologiczne i polecane do wykonywania zaraz po podejrzeniu wystąpienia boreliozy testy PCR oraz badanie kleszcza na obecność nosicielstwa bakterii z rodzaju Borrelia metodą real-time PCR. W marcu 2020 r. naukowcy IChB PAN, chcąc wspomóc przeciążoną diagnostykę, dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i zapleczu aparaturowemu błyskawicznie uruchomili Wirusową Grupę Wsparcia wykonującą testy na SARS-CoV-2 przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przez kwartał instytut zrealizował blisko 6 tys. testów diagnostycznych.

Wizualizacja: A. Wujec

Odkryli katedrę

SUDAN Badacze z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego odkryli pozostałości prawdopodobnie największego kościoła w średniowiecznej Nubii. Ich zdaniem pełnił on funkcję katedry. Znajduje się w Dongoli, stolicy Makurii, jednego z trzech chrześcijańskich królestw. To jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Sudanie, obecnie ubiega się o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ekspedycja z CAŚ UW pracuje tam od prawie 60 lat. Obecnie w ramach grantu ERC, którym kieruje dr hab. Artur Obłuski. Nowo odkryty budynek mógł być siedzibą arcybiskupa zarządzającego hierarchią kościelną na przestrzeni ponad 1000 km wzdłuż Nilu, pomiędzy I a V kataraktą. Stoi w samym środku cytadeli otoczonej murem o wysokości ok. 10 m i grubości 5 m. To przełomowe odkrycie dla nubiologii. Dotąd za katedrę uważano budynek poza cytadelą. Kolejne sezony wykopaliskowe w Dongoli planowane są na jesień 2021 i zimę 2022 roku.

Fot. UMB

Muzealny jubileusz

BIAŁYSTOK Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku świętuje swoje 10-lecie. W ciągu dekady placówkę odwiedziło 209 289 zwiedzających, którym udostępniono około 10 tys. eksponatów. Z zajęć edukacyjnych skorzystało 43 607 uczniów szkół z całej Polski. Placówka działa w strukturze Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji. Zlokalizowana jest w dawnym Pałacu Branickich. Ekspozycje ukazujące dziedzictwo medyczne Podlasia zlokalizowano w dawnych apartamentach pałacowych medyków oraz stajni hetmańskiej. Muzeum stworzyło unikatową ścieżkę historyczną „Spacer w Przeszłość” po pałacowych piwnicach, opracowało blisko 30 tys. biogramów absolwentów UMB, a w nowej Auli Nobilium zrekonstruowana została dawna sypialnia królewska. Placówka zainicjowała Noc Muzeów na UMB, w której udział wzięło dotąd 53 599 osób. Jej pracownicy byli współtwórcami pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.

Za 2 lata Centrum Sportu

BYDGOSZCZ Infrastruktura Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy powiększy się niebawem o Akademickie Centrum Sportu. Prace budowlane ruszą pod koniec tego roku i potrwają 2 lata. Wartość inwestycji przekracza 20 mln zł. ACS powstanie w północnej części kampusu przy ul. Kaliskiego. Nowy budynek dysponował będzie wielofunkcyjnymi boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej czy badmintona oraz ścianką wspinaczkową. Na drugiej kondygnacji zlokalizowane będą siłownie, sala cardio oraz strefa sauny. W obiekcie znajdą się również sale do fitnessu, tańca, aerobiku, baletu czy rehabilitacji ruchowej. Uniwersytet planuje także budowę zewnętrznej strefy lekkoatletycznej.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Ewa Chojnacka, Iwona Czajkowska-Deneka, Iwona Cieślik, Piotr Karwowski, Marek Kiczka, Danuta Kocurek, Mateusz Lipka, Dorota Rojek-Koryzna, Szymon Różański, Sławomir Rybka, Marcin Tomkiel, Łukasz Wspaniały

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze

Wróć