logo
FA 5/2024 z laboratoriów

Agnieszka Grzechynka

Zerokulturowość

Czy można się „wylogować” z kultury?


Zerokulturowość 1

W świecie, w którym nieustanne podłączenie do sieci kształtuje życie biznesowe i polityczne, warto zadać także pytanie głębsze: w jaki sposób narzędzia cyfrowe wpływać będą na ludzką tożsamość oraz osadzenie człowieka w kulturze? Czy pozostając „zalogowanym” do sieci społecznościowych, zapragnie on „wylogować” się z sieci zastanych schematów tradycji? Następnie zaś, czy jednostkowe dążenie do wychodzenia poza ramy utartych wzorców to zjawisko, którego należy się obawiać?