logo
FA 5/2024 życie akademickie

Marek Misiak

Dwa modele pracy redakcji

Dwa modele pracy redakcji 1

W czym tkwi potencjalne źródło frustracji autorów? W tym, że w wielu periodykach naukowych to na nich spoczywa odpowiedzialność za poprawność angielszczyzny i za zgodne z wytycznymi czasopisma formatowanie tekstu, tabel i rycin.