logo
FA 5/2024 informacje i komentarze

Wydarzenia

Finisz wyborczego maratonu

Wydarzenia 1

Fot. UJ

POLSKA Prof. Piotr Jedynak (na fot.), dotychczasowy prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej, pokonał troje kontrkandydatów, również prorektorów, i od września stanie na czele Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie 307 rektorem najstarszej polskiej uczelni. To niejedyna nowa twarz w rektorskim gronie. W minionym miesiącu wybrani zostali także: prof. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska), prof. Michał Markuszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Janusz Kapuśniak (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), prof. Mariusz Popławski (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Jarosław Mamczarski (Akademia Muzyczna w Katowicach), dr Monika Pawłowska (PWSZ w Koszalinie), dr hab. Adam Świerżewski (ASP w Gdańsku), dr hab. inż. Marek Warzecha (Politechnika Częstochowska), dr hab. Grzegorz Mielczarek (AST w Krakowie), dr Małgorzata Andryszczyk (PUZ w Suwałkach), dr hab. inż. Józef Ciuła (ANS w Nowym Sączu), dr Barbara Fałda (PANS w Chełmie), dr inż. Mariusz Kołosowski (PANS w Nysie), dr Jarosław Hermaszewski (PANS w Głogowie). Do połowy maja swoich sterników wybrało już 114 uczelni publicznych. Kampanię na bieżąco relacjonujemy w naszym serwisie internetowym. Tam także sylwetki wszystkich rektorów.

Nowy prezes ABM

Wydarzenia 2

Fot. PAN

WARSZAWA Prof. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będzie nowym prezesem Agencji Badań Medycznych. Z wykształcenia jest lekarzem, kieruje obecnie Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej UMŁ. Wcześniej był dyrektorem ds. naukowo-medycznych w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UMŁ. Zajmuje się zagadnieniami narażenia na promieniowanie jonizujące oraz wczesnej detekcji chorób nowotworowych. W 2020 roku został laureatem Nagrody NCN. Wakat na stanowisku prezesa ABM trwał od końca grudnia ub.r., kiedy minister zdrowia Izabela Leszczyna zdymisjonowała Radosława Sierpińskiego. ABM została powołana w 2019 roku. Wspiera niekomercyjne badania dotyczące największych zagrożeń zdrowotnych dla polskiego społeczeństwa z obszarów onkologii, kardiologii czy hematoonkologii dziecięcej. Kadencja prezesa ABM trwa 6 lat.

Zmiana dyrektora u leśników

Wydarzenia 3

Fot. MKiŚ

SĘKOCIN STARY Prof. Stanisław Drozdowski został powołany na dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa. Zastąpił na tym stanowisku prof. Jacka Hilszczańskiego, który kierował placówką od 2018 roku. Jest związany z Katedrą Hodowli Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W okresie 2019–2020 był dyrektorem Instytutu Nauk Leśnych SGGW. IBL istnieje od 1930 roku. Prowadzi badania naukowe w zakresie m.in. biologii i ekologii zbiorowisk leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych, metod inwentaryzacji zasobów, teledetekcji, oceny stanu zachowania oraz kształtowania ich zdolności do pełnienia różnorodnych funkcji, abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych czynników wpływających na stan lasu oraz monitoringu środowiska leśnego, hodowli lasu i genetyki organizmów leśnych, ochrony lasu i ochrony przyrody, stabilności i produktywności ekosystemów leśnych, zrównoważonego użytkowania lasu wielofunkcyjnego.

Doceniono naukowców nad Brdą

Wydarzenia 4

Fot. Robert Sawicki

BYDGOSZCZ Prezydent Bydgoszczy przyznał doroczną Nagrodę Naukową. Laureatem w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki został dr hab. Piotr Siuda (na fot.) z Wydziału Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie zajmuje się społecznymi aspektami internetu, groznawstwem, e-sportem, metodami badań społecznych oraz naukometrią. W ub.r. na naszych łamach opublikował tekst Recenzenckie patologie (FA 2/2023). Z kolei w dziedzinie nauk ścisłych, medycznych i nauk o zdrowiu nagroda trafiła w ręce dr. hab. n. med. i n. o zdr. Macieja W. Sochy z Katedry Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W orbicie jego zainteresowań naukowych są: położnictwo i perinatologia, ginekologia operacyjna, onkologiczna i uroginekologia, rozrodczość i endokrynologia płodności, andrologia kliniczna i niepłodność męska, seksuologia, psychoseksuologia i patologia współżycia.

Nagroda za badania nad Lisztem

Wydarzenia 5

Fot. Michał Łepecki

KRAKÓW Dr hab. Anna G. Piotrowska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymała prestiżową w środowisku muzykologów nagrodę – Alan Walker Book Award, przyznawaną raz na trzy lata (od 2011 roku) przez American Liszt Society publikacjom, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju badań nad Ferencem Lisztem. Jest pierwszą osobą z Polski uhonorowaną tym wyróżnieniem. Doceniono ją za książkę From Gypsy to Bohemian: A Study of the Musical Rhapsody, wydaną w 2021 roku przez wydawnictwo Brepols w serii Speculum Musicae. W pracy naukowej laureatka zajmuje się tematyką relacji pomiędzy kulturą cygańską i dziejami nowożytnej kultury europejskiej. O swoich badaniach opowiedziała nam w wywiadzie, który można przeczytać na portalu forumakademickie.pl w cyklu „Nauka przez duże K”.

100 tys. dolarów dla IMol PAN

Wydarzenia 6

Fot. IMoL

WARSZAWA Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk otrzymał prawie pół miliona złotych od swojej współzałożycielki, prof. Magdy Konarskiej, na dalszy rozwój placówki. To jedna z nielicznych tego typu dotacji od osoby prywatnej dla państwowego instytutu naukowego w Polsce. Prof. Konarska ukończyła doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, a następnie odbyła staż podoktorski w Massachusetts Institute of Technology w zespole prof. Phillipa Sharpa, laureata Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny. Przez ponad 25 lat kierowała grupą naukową na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku. Po powrocie do Polski utworzyła Laboratorium Biologii RNA w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laboratorium to, po przeniesieniu do IMol, stało się integralną częścią instytutu, w którym prof. Konarska pełni obecnie funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki. IMol to najmłodsza jednostka PAN. Powołano ją w 2020 roku, aby poprowadzić projekt ReMedy finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Koncentruje się on na badaniu adaptacyjnych odpowiedzi komórek na stres i komórkowych mechanizmów regeneracyjnych.

Symulacje na Boeingu

Wydarzenia 7

Fot. PW

WARSZAWA Laboratorium Symulatorów na Politechnice Warszawskiej wzbogaciło się o kolejny sprzęt, który pomoże studentom w zdobywaniu wiedzy o projektowaniu i budowie samolotów. Będzie też służyć pilotom linii lotniczych i ośrodkom szkoleniowym. Do tej pory do dyspozycji były: symulator śmigłowca PZL SW-4, rekonfigurowalna kabina samolotu klasy General Aviation (jedno– lub dwusilnikowego) lub lekkiego śmigłowca oraz symulatory systemów bezzałogowych. Teraz pojawił się nowy symulator – pełnowymiarowa replika Boeinga 737 w wersji MAX, czyli jednego z najbardziej popularnych samolotów komunikacyjnych świata. Prace nad nim trwały pięć miesięcy. To najnowocześniejsze urządzenie tego typu w Polsce. Na wyposażeniu ma dwa fotele dla pilotów, instrumenty pilotażowe, wyświetlacze i panele obsługi systemów pokładowych. Ponadto zainstalowano oprogramowanie realistycznie modelujące dynamikę lotu, dzięki czemu studenci mogą poznawać różne czynniki, które wpływają na wydajność samolotu i zachowanie jego systemów. Symulator w swojej bazie danych zawiera też niemal wszystkie lotniska z całego świata. Inwestycja kosztowała 450 tys. zł.

Doktorat h.c. – prof. François Englert

Wydarzenia 8

Fot. UW

WARSZAWA Prof. François Englert dołączył do wąskiego grona wybitnych fizyków i laureatów Nagrody Nobla, takich jak m.in. Louis de Broglie, Frédéric Joliot-Curie czy Niels Bohr, którzy otrzymali doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest belgijskim naukowcem o polskich korzeniach, jego rodzice wyemigrowali z Polski w 1924 roku. Przez większość swojej kariery związany był z Université Libre de Bruxelle. W 1964 r. napisał – wspólnie z prof. Robertem Broutem – fundamentalną pracę Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons. W 2013 r. otrzymał (razem z prof. Peterem Higgsem) Nagrodę Nobla za teoretyczne poznanie mechanizmu wyjaśniającego pochodzenie mas cząstek elementarnych, który został potwierdzony odkryciem cząstki Higgsa. Mechanizm Brouta, Englerta i Higgsa jest podstawowym elementem współczesnej teorii oddziaływań elementarnych opartej na kwantowej teorii pola z symetrią cechowania. Teoria znalazła potwierdzenie w doświadczeniach laboratoryjnych, umożliwiając zrozumienie ewolucji Wszechświata – od powstania nukleonów i jąder atomowych.

Kształcenie doktorantów w AI

WARSZAWA Tylko 207 osób w Polsce obroniło doktoraty o sztucznej inteligencji w dyscyplinach związanych z informatyką w okresie od 2020 do połowy 2023 roku. Rocznie to średnio 50 ekspertów AI spośród 4,7 tys. ogółem obronionych doktoratów – wynika z raportu IDEAS NCBR przygotowanego we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji. Spośród 222 podmiotów z sektora nauki i szkolnictwa wyższego, tylko 33 doktoryzowały z dyscyplin związanych z informatyką, a 27 przyznawało ten stopień naukowy na podstawie prac o tematyce dotyczącej AI. Najwięcej stopni doktora z obszaru sztucznej inteligencji nadały Politechnika Wrocławska (31), Politechnika Warszawska (27) i Akademia Górniczo-Hutnicza (25). Najważniejsze ośrodki kształcenia w zakresie sztucznej inteligencji, to Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań i Gliwice. Łącznie 269 promotorów i recenzentów rozpraw doktorskich z tematyki sztucznej inteligencji, wpisanych do bazy POL-on, pracowało w 66 instytucjach naukowych. Najwięcej (29 osób) było zatrudnionych w AGH, a co dziesiąty na PW. Tytułem profesorskim legitymowało się 47% promotorów i recenzentów prac ze sztucznej inteligencji. Jak wynika z raportu, tylko 12% rozpraw doktorskich ze sztucznej inteligencji zostało napisanych przez kobiety.

Polski smog szkodzi młodym kobietom

BIAŁYSTOK O prawie 25 tys. mogłaby się zmniejszyć w ciągu dekady liczba zawałów mięśnia sercowego oraz udarów niedokrwiennych u mieszkańców wschodniej Polski, gdyby nasze powietrze spełniało europejskie normy zdrowotne – wynika z badań naukowców z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Analiza danych z 80 mln „osobolat” obserwacji pozwoliła uznać zanieczyszczenia wiszące nad naszym krajem za osobny typ, który badacze nazwali polskim smogiem. To rodzaj zanieczyszczenia powstający „wokół komina”. Okazał się on bardziej trujący od klasycznego, zwłaszcza jeśli chodzi o negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Grupą najbardziej narażoną na kłopoty zdrowotne w wyniku oddychania polskim smogiem są kobiety w młodym i średnim wieku oraz mieszkańcy małych miast. Naukowcy planują stworzyć aplikację, która będzie stratyfikować ryzyko sercowo-naczyniowe.

Najdokładniejsze pomiary na świecie

Wydarzenia 9

Fot. Jan Zych

KRAKÓW Na Politechnice Krakowskiej otwarto Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. W dwukondygnacyjnym budynku na krakowskich Czyżynach powstał ośrodek z unikatową aparaturą, która umożliwia wykonywanie pomiarów geometrii struktur wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektów mierzonych w skalach od nano do pomiarów wielkogabarytowych (co odpowiada zakresowi od 10-9 m do 102 m). Z jej pomocą będą badane części maszyn i układów z różnorodnych branż przemysłu, m.in. samochodowego, lotniczego, energetycznego (w tym odnawialnych źródeł energii), maszynowego, medycyny, fotowoltaiki, AGD, technologii światłowodowych, optoelektroniki, bioinżynierii, produkcji materiałów kompozytowych i nanomateriałów, itd. Zakres realizowanych usług obejmuje pomiary tomograficzne w skali nano oraz mikro, nano pomiary współrzędnościowe geometrii mierzonych elementów oraz topografii ich powierzchni, pomiary multisensoryczne części maszyn wykonywane z zastosowaniem skanujących głowic stykowych oraz głowic optycznych, a także pomiary wielkogabarytowe elementów z mikronowymi dokładnościami. Nowe laboratorium jest częścią Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej (NSMET), stworzonej przez cztery politechniki: Krakowską (lider) oraz Poznańską, Warszawską i Świętokrzyską. Uczelnie otrzymały na ten cel 35 mln zł.

Były prezes PAN z japońskim orderem

Wydarzenia 10

Fot. PAN

WARSZAWA Prof. Jerzy Duszyński został uhonorowany przez rząd Japonii Orderem Wschodzącego Słońca. To odznaczenie nadawane za specjalne zasługi dla tego kraju. Byłego prezesa PAN (2015–2022) wyróżniono za jego znaczący wkład w promowanie wymiany naukowej i technologicznej oraz wzajemne zrozumienie między oboma krajami, zarówno w czasie gdy stał na czele Akademii, jak i wcześniej. Order Wschodzącego Słońca to trzecie w hierarchii ważności odznaczenie (po Orderze Chryzantemy i Orderze Kwiatów Paulowni) przyznawane w Japonii. Został ustanowiony 10 kwietnia 1875 roku przez cesarza Mutsuhito. Początkowo był nadawany za specjalne zasługi wojskowe. Po II wojnie światowej, kiedy konstytucja Kraju Kwitnącej Wiśni nie pozwalała tworzyć armii, rola orderu zmieniła się i odtąd jest nadawany osobom cywilnym za specjalne zasługi dla Japonii. W gronie Polaków nagrodzonych tą odznaką są m.in. marszałek Józef Piłsudski, gen. Władysław Sikorski, Andrzej Wajda, Irena Szewińska.

Opowiedzą Europę Środkową

Wydarzenia 11

Fot. Ossolineum

WROCŁAW Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich inaugurują środkowoeuropejskie serie wydawnicze. W ten sposób chcą uczcić dwudziestą rocznicę akcesji państw regionu, w tym Polski, do Unii Europejskiej. Porozumienie obejmuje wspólne wydawanie dwóch serii: naukowej pt. „Klasyka myśli środkowoeuropejskiej” i popularyzatorskiej pt. „Zrozumieć Europę Środkową”. W planach są monografie, przekłady publikacji autorów regionu na język polski, a także na język angielski i ukraiński. Przygraniczne położenie Wrocławia sprawiło, że w drugiej połowie ubiegłego wieku miasto stało się jednym z naturalnych centrów współpracy środkowoeuropejskich dysydentów. To stąd w 1956 r. popłynęła gigantyczna pomoc dla rewolucji węgierskiej, tu w 1968 r. protestowano przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, w stolicy Dolnego Śląska w latach osiemdziesiątych działała Solidarność Polsko-Czechosłowacka, wreszcie we Wrocławiu wielokrotnie organizowane były – i są nadal – akcje wsparcia dla obrońców praw człowieka i dysydentów. UWr i Ossolineum przez dziesięciolecia były i nadal pozostają istotnymi ośrodkami demokratycznej współpracy środkowoeuropejskiej.

Polskie stroje na EXPO

Wydarzenia 12

Fot. ASP

ŁÓDŹ Karolina Augustowska, studentka Instytutu Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wygrała konkurs na projekt strojów dla obsługi polskiego pawilonu podczas Wystawy Światowej Expo 2025 w Osace. W konkursie wzięło udział 40 studentów, którzy przygotowywali po dwa projekty strojów damskich i męskich – codziennych i wizytowych, wraz z dodatkami. Miały charakteryzować się oryginalnym wzornictwem nawiązującym do polskiej tradycji oraz funkcjonalnością, a dodatkowo być wygodne, nowoczesne i estetyczne. Zwycięski projekt powstał z inspiracji ceramiką z Bolesławca. Zostanie teraz dopracowany w formie dokładnej dokumentacji technologicznej, a następnie przekazany do realizacji i produkcji. Przyszłoroczne Expo w japońskiej Osace rozpocznie się 13 kwietnia i potrwa 184 dni.

Skarb Grimmów odkryty w Poznaniu

Wydarzenia 13

Fot. Łukasz Gdak

POZNAŃ W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odnaleziono 27 zaginionych książek z prywatnego księgozbioru Jakuba i Wilhelma Grimmów. Część z nich to cenne stare druki wykorzystywane przez autorów słynnych baśni do badań. Mają kluczowe znaczenie w badaniach nad spuścizną braci, ponieważ odzwierciedlają metodę ich pracy. Badaczki z UAM odkryły dwie ścieżki, którymi część tych druków trafiła do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pierwszą datuje się na koniec XIX wieku: w latach 1898–1899 książki przekazano jako dary do tworzonej w Poznaniu Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Kolejna partia znalazła się w stolicy Wielkopolski w 1945 roku. Biblioteka braci Grimm miała charakter roboczy: w książkach zapisywali notatki dotyczące badań. Książki kupowali od wczesnej młodości. Zamiast białych kruków wybierali te potrzebne do pracy. Były to rzadkie wydania z dziedziny historii, literatury, kultury i języków europejskich. Znalezisko ma ogromną wartość naukową, materialną oraz kulturową. Publikacje te zostaną zdigitalizowane i udostępnione publicznie, co pozwoli wirtualnie scalić bibliotekę braci Grimm.

Opracują nowe terapie onkologiczne

WARSZAWA Dwa projekty zostały wyłonione w trzecim konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego, którego celem jest dofinansowanie badań z obszaru biotechnologii medycznej. Na realizację prac w zakresie terapii onkologicznych naukowcy otrzymają prawie 119 mln zł. Pierwszy projekt o wartości 40,2 mln zł będzie realizowany w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Badacze chcą zrewolucjonizować diagnostykę nowotworów poprzez opracowanie niezależnej od układów mikroprzepływowych oraz opartej na kwasach nukleinowych technologii umożliwiającej badania pojedynczych komórek. Drugi projekt (78,6 mln zł) został zgłoszony przez konsorcjum składające się z Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider), Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Gliwicach oraz Politechniki Warszawskiej. Celem jest opracowanie nowej technologii aptaczujnika elektrochemicznego, który będzie stanowić narzędzie pomocne przy wczesnej diagnostyce towarzyszącej powikłaniom sercowo-naczyniowym terapii onkologicznych.

Już 119 Polaków w Academia Europaea

Wydarzenia 14

Fot. Arch. prywatne

LONDYN Sześcioro polskich naukowców zostało w tym roku przyjętych w poczet członków Academia Europaea, organizacji skupiającej ponad 5,5 tys. uczonych z różnych dziedzin. Dr hab. Barbara Arciszewska z Katedry Teorii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się ideologicznymi uwarunkowaniami kultury wizualnej oraz badaniami w dziedzinie teorii i praktyki architektury nowożytnej. Prof. Maciej Banach jest kardiologiem, kieruje Zakładem Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Ośrodkiem Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prof. Wojciech Bałus, historyk sztuki, kieruje Zakładem Teorii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Międzyuczelnianym Centrum Badań Witrażowych w Krakowie. Prof. Ewa Domańska (na fot.) jest historyczką, teoretyczką historiografii, interesuje się nowymi tendencjami w badaniach historycznych. Prof. Rafał Latała z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW specjalizuje się w rachunku prawdopodobieństwa, w 2023 r. otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Dariusz Stola jest historykiem w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej w Instytucie Studiów Politycznych PAN, w latach 2014–2019 był dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich.

AMP-y za półmetkiem

Wydarzenia 15

Fot. AZS

KATOWICE Kobieca drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego i męska Politechniki Gdańskiej zwyciężyły w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski w trójboju siłowym. W zawodach rozegranych w Katowicach wzięło udział ponad 580 studentek i studentów z 87 uczelni. Indywidualnie po raz piąty z rzędu złotym medalistą został Karol Linstedt (PG), który triumfował w kategorii do 83 kg. Z kolei w Ustce rywalizowano w strzelectwie sportowym. Konkurencja powróciła do programu cyklu po rocznej przerwie. O medale walczyło w sumie 100 zawodników z blisko 40 uczelni. W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał się Uniwersytet Zielonogórski przed Politechniką Gdańską i Politechniką Poznańską. Natomiast w Warszawie 130 osób z 37 uczelni rywalizowało w szermierce. Zmagania toczyły się we wszystkich typach broni: szpadzie, florecie i szabli. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, wyprzedzając Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Upamiętniono też gwiazdy AZS. Nagroda im. Władysława Dobrowolskiego trafiła w ręce szablisty Krzysztofa Kaczkowskiego (AWF Katowice), a nagrodę im. Małgorzaty Serini-Bulskiej otrzymała najlepsza florecistka – Karolina Żurawska (AWF Poznań). W Gdańsku grano przy stołach do ping ponga. Finały zakończyły się obroną mistrzowskich tytułów przez zawodniczki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i zawodników Akademii Zamojskiej. Dla wrocławianek było to czwarte z rzędu zwycięstwo w tej imprezie. Statuetki dla najlepszych powędrowały do rąk nowych-starych mistrzów – Katarzyny Węgrzyn (UEW) i Konrada Kulpy (AZ).

Doktorat h.c. – prof. Gérard Mourou

Wydarzenia 16

Fot. PWr

WROCŁAW Wybitny francuski fizyk otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Doceniono go m.in. za nagrodzoną Noblem (2018) metodę wzmacniania ultrakrótkich optycznych impulsów laserowych o ekstremalnych mocach (Chirped Pulse Amplification, CPA). Technika ta stała się przełomem nie tylko w rozwoju fizyki i fotoniki, ale i medycyny. Uczony jest także inicjatorem i „ojcem chrzestnym” europejskiego projektu Extreme Light Infrastructure, utworzonego w celu badań oddziaływania światła z materią na poziomie najwyższych natężeń promieniowania świetlnego w najkrótszej skali czasowej. Infrastruktura powstaje w trzech krajach: Czechach (ELI Beamlines), na Węgrzech (ELI ALPS) i w Rumunii (ELI-NP).

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Anna Budzyńska, Paweł Ciesielski, Ewa Konarzewska-Michalak, Daiwa Maksimowicz, Robert Papliński, Małgorzata Syrda-Śliwa, Krzysztof Szymański, Katarzyna Uczkiewicz

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na platformie X

Wróć