logo
FA 5/2023 okolice nauki

Książki nadesłane

Jacek KARCZEWSKI, Zobacz ptaka. Opowieści po drodze, Wyd. Poznańskie, Poznań 2021.

Antoni DĘBIŃSKI, Magdalena PYTER, Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym, Instytut De Republica, Warszawa 2022.

Piotr ROGUSKI, Wiatr wieje tam, gdzie chce, Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Katowice 2021.

Łukasz LAMŻA, Połącz kropki. Nanoboty medyczne, drony zabójcy, odczytywanie myśli i inne technologie przyszłości, Copernicus Center Press, Kraków 2021.

Łukasz SUŁKOWSKI, Zarzadzanie uczelnią cyfrową. Między utopią wolności a dystopią władzy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2022.

Natalia HATALSKA, Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?, Znak, Kraków 2021.

Kontynuuj to, co dobre, rozwijaj to, co najlepsze… Profesor Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej w latach 2012-2020, w rozmowie z Magdaleną Gołaszewską, druk-24h.com.pl, Białystok 2022.

Marek KWIEK, Globalna nauka, globalni naukowcy, PWN, Warszawa 2022.

Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: 2021-2025 z projekcją do roku 2030, red. nauk. Jerzy WOŹNICKI, Wyd. PŚ, Gliwice 2022.

Jadwiga BARTHEL DE WEYDENTHAL, Wspomnienia, wstęp i oprac. Józef Nowakowski, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2022.

Aleksandra POWIERSKA, Polajkować TV. Telewizja i media społecznościowe, Wyd. UJ, Kraków 2022.

Paweł MOŚCICKI, Wyższa aktualność. Studia o współczesności Dantego, Wyd. UJ, Kraków 2022, seria: Hermeneia.

Iwona BORUSZKOWSKA, Michalina KMIECIK, Style zachowań awangardowych. Przypadek Polski, Wyd. UJ, Kraków 2022, seria; awangarda/rewizje.

Jan GŁUCHOWSKI, Zagraniczne pobyty akademickie pracowników UMK w okresie PRL-u, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2021.

Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki, red. Małgorzata BAKA, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020.

Patrycja BĄKOWSKA, Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2021, seria: Monografie FNP.

Wróć