logo
FA 5/2023 informacje i komentarze

Wydarzenia

Pierwszy humanistyczny PoC ERC

Wydarzenia 1

Fot. UW

WARSZAWA Prof. Katarzyna Marciniak z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała grant Proof of Concept ERC. To pierwszy grant tej kategorii w polskiej humanistyce. Jego rezultatem ma być międzynarodowy program edukacyjny przygotowujący młodzież szkolną do wyzwań współczesności poprzez nowatorskie wykorzystanie greckiej i rzymskiej mitologii. Eksperci z Europy, Afryki, Azji, obu Ameryk, Australii i Nowej Zelandii stworzą interaktywny podręcznik w formie gry: użytkownicy wcielą się we „Współczesnych Argonautów” i wyruszą na wyprawę, by odkrywać wspólne mityczne dziedzictwo. Prof. Marciniak, która w 2015 r. otrzymała Consolidator Grant, dołączyła do wąskiego grona polskich naukowców, którzy mają na swoim koncie więcej niż jeden grant ERC. Oprócz niej na liście są także: prof. Magdalena Król (1×StG, 2×PoC), dr hab. Piotr Sankowski (StG, PoC, CoG), dr. hab. Artur Obłuski (StG, CoG), prof. Grzegorz Pietrzyński (AdG, SyG), prof. Justyna Olko (StG, CoG), prof. Janusz Bujnicki (StG, PoC), prof. Mikołaj Bojańczyk (StG, CoG) i prof. Stefan Dziembowski (StG, AdG). W sumie do naszego kraju trafiło już 70 grantów ERC wszystkich kategorii, w tym 41 Starting Grants, 14 Consolidator Grants, 9 Advanced Grants, 5 Proof of Concept Grants i 1 Synergy Grant.

Reelekcja prof. Marcina Pałysa

Wydarzenia 2

Fot. Krzysztof Krzempek

GDAŃSK Dr hab. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, został ponownie wybrany do zarządu European University Association. Wybory odbyły się w trakcie dorocznej konferencji stowarzyszenia, którą po raz pierwszy zorganizowano w Polsce – na Politechnice Gdańskiej. Prof. Pałys jako jedyny uzyskał reelekcję. Razem z nim do nowego zarządu weszli: prof. Vincent Blondel (rektor KU Leuven), prof. Maurizio Tira (były rektor Uniwersytetu w Brescii), prof. Wim van de Donk (rektor Uniwersytetu w Tillburgu) i Astrid Söderbergh Widding (rektorka Uniwersytetu w Sztokholmie). W kadencji 2023–2027 stowarzyszeniem pokieruje EUA to największa organizacja reprezentująca europejskie uniwersytety. Zrzesza ponad 850 podmiotów z 49 krajów. Wśród jej członków jest 37 polskich uczelni oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Nowy sternik PKA

Wydarzenia 3

Fot. K. Adamczewski

WARSZAWA Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego i prawa wyznaniowego, został powołany na funkcję przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To już druga zmiana na tym stanowisku w obecnej kadencji. Do 24 czerwca 2021 r. na czele PKA stał prof. Krzysztof Diks, którego zastąpił prof. Stanisław Wrzosek. Nowy przewodniczący jest duchownym katolickim Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Od 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego WPiA UZ. Do końca września 2022 r. był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. kształcenia. Wcześniej pracował także w Instytucie Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Obecna 4-letnia kadencja PKA upływa z końcem tego roku.

Nowy rektor pod Wawelem

Wydarzenia 4

Fot. PK

KRAKÓW Prof. Andrzej Szarata, pełniący drugą kadencję funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, został wybrany na nowego rektora Politechniki Krakowskiej. Otrzymał 35 głosów, podczas gdy jego kontrkandydat prof. Dariusz Bogdał, obecny prorektor ds. nauki – 24. Wybory zorganizowano w związku ze śmiercią dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza. Rektor-elekt przez całą swoją karierę zawodową (od 1999 r.) związany jest z PK. Kierował Katedrą Systemów Komunikacyjnych, był zastępcą dyrektora w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą inżynierii lądowej, głównie obszaru transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej. Opracowywał modele transportowe wielu polskich (m.in. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Rzeszów, Warszawa, Kraków, Kielce) i zagranicznych (Saloniki) miast. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zasiada m.in. w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP.

Medal od NATO

Wydarzenia 5

Fot. PW

WARSZAWA Prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymał Medal Theodore’a von Kármána. To najważniejsza tego typu nagroda w dziedzinie obronności w krajach NATO. Ustanowiono ją w 1972 roku i od tego czasu medalem uhonorowano 53 osoby. Naukowiec z PW jest pierwszym laureatem z Polski. Doceniono go za wkład w dziedzinę technologii radarowej. Na co dzień kieruje Pracownią Technik Radiolokacyjnych, jest też zastępcą dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa PW. Specjalizuje się w obszarze przetwarzania sygnałów za pomocą technik cyfrowych, w szczególności sygnałów radarowych. Intensywnie współpracował z ekspertami wojskowymi w celu zintegrowania radarów pasywnych z sieciami dowodzenia i kontroli oraz zastosowania ich na współczesnym polu walki.

Nowości w ofercie FNP

WARSZAWA Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła uruchomienie nowych programów wsparcia dla naukowców. Proof of Concept skierowany jest do naukowców, którzy w ramach realizacji dotychczasowych badań uzyskali obiecujące wyniki pod względem komercyjnym. Budżet PoC (102 mln zł) pozwoli na sfinansowanie około 160 rocznych projektów. PRIME to z kolei program dla naukowców, którzy chcą wprowadzić wyniki swoich badań na rynek, z dodatkowo wspieraną ścieżką komercjalizacji w formie spin-offu. Jest na końcowym etapie przygotowań, uruchomienie zaplanowano jeszcze w tym roku. Pozostałe trzy programy w nowej perspektywie finansowej to znane już: Międzynarodowe Agendy Badawcze z budżetem ponad 445 mln zł, FIRST TEAM (253 mln zł) i TEAM-NET (178 mln zł). W sumie w latach 2023–2029 planowane jest sfinansowanie ponad 250 projektów z różnych dziedzin nauki.

Nagroda ZAiKS-u dla artysty z KUL

Wydarzenia 6

Fot. T. Koryszko

WARSZAWA/LUBLIN Prof. Leszek Mądzik, wybitny scenograf i reżyser teatralny, znalazł się wśród twórców wyróżnionych Nagrodą 100-lecia ZAiKS-u. Honorowani są nią twórcy, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju polskiej kultury i życia społecznego. Prof. Mądzik od ponad pół wieku związany jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Od 1969 roku prowadzi autorski teatr Scenę Plastyczną KUL. Zrealizował kilkadziesiąt spektakli, nagradzanych i wyróżnianych na międzynarodowych festiwalach. Jego autorski teatr klasyfikowany jest jako „teatr narracji plastycznej”. Głównymi środkami wypowiedzi artystycznej są w nim przestrzeń i światło, nieliczne postacie i przedmioty zanurzone w głębię i mrok nieskończoności scenicznej. To teatr całkowicie pozbawiony słowa, oddziałujący na widza za pomocą plastyki, wspomaganej muzyką i grą aktorów.

Raj dla chemików

Wydarzenia 7

Fot. Aleksander Mirek

KATOWICE Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii powstanie za cztery lata w stolicy Górnego Śląska. Flagowa inwestycja Uniwersytetu Śląskiego będzie kosztowała około 220 mln zł. Sześciokondygnacyjny budynek stanie na terenie katowickiego kampusu przy ul. Moniuszki i będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów uczelni. Pracownicy naukowi i studenci zyskają możliwość korzystania z doskonale wyposażonych laboratoriów. Prowadzone w nich działania będą obejmowały zgłębianie istniejących i poszukiwanie nieopisanych jeszcze korelacji pomiędzy właściwościami materii a jej zachowaniem w kontekście praktycznego wykorzystania, szczególnie na styku chemii i inżynierii chemicznej z nauką o materiałach, farmacją z uwzględnieniem szeroko rozumianych obszarów zdrowia i środowiska w aspekcie zielonego ładu i ograniczania wpływu zmian klimatu na jakość życia.

Kraken już liczy

Wydarzenia 8

Fot. Bartosz Bańka

GDAŃSK Centrum Kompetencji STOS z zainstalowanym w nim superkomputerem Kraken otwarto na Politechnice Gdańskiej. Kompleks, w sercu którego znajduje się siedem wyspecjalizowanych, podziemnych serwerowni, to jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych w tej części Europy. Kraken pozwoli prowadzić zaawansowane prace badawcze i skomplikowane symulacje. Jego moce obliczeniowe wspomogą naukowców zajmujących się m.in. rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji, energetyką jądrową, technologiami ochrony środowiska czy medycyną i farmaceutyką. Z końcem tego roku osiągnie moc obliczeniową równą 13,6 PFlops, co uplasuje go w TOP 100 najmocniejszych superkomputerów na świecie i w czołówce takich urządzeń w Europie. Budowa i wyposażenie CK STOS PG kosztowały 250 mln zł.

Doktorat h.c. – prof. Andrzej Strójwąs

Wydarzenia 9

Fot. PW

WARSZAWA Światowej sławy specjalista w dziedzinie statystycznych metod projektowania, kontroli oraz diagnostyki procesu produkcji układów scalonych VLSI/ULSI otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej. Jest ekspertem w dziedzinie mikroelektroniki. Ukończył Wydział Elektroniki PW (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). W 1979 r. wyjechał do USA, gdzie na stałe związał się z Carnegie Mellon University w Pittsburghu. Przez cały czas utrzymywał jednak ciągły kontakt ze swoją Alma Mater. Efektem jego 40-letniej pracy badawczej jest ponad 100 przyznanych patentów i zgłoszonych wniosków patentowych, mających kluczowy wpływ na rozwój przemysłu produkcji układów scalonych. Zaproponowane przez niego przełomowe metody projektowania, kontroli i wyszukiwania defektów w takich układach są używane praktycznie we wszystkich światowych firmach, które zajmują się dziś mikroelektroniką.

Doktorat h.c. – prof. Horst Kisch

Wydarzenia 10

Fot. Anna Wojnar

KRAKÓW Wybitny niemiecki chemik, emerytowany pracownik Instytutu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Fryderyka Aleksandra w Erlangen-Norymberdze, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uhonorowano go za osiągnięcia w badaniach mechanizmów reakcji fotochemicznych i fotokatalitycznych z udziałem związków koordynacyjnych i materiałów półprzewodnikowych, w szczególności procesów fotosensybilizacji dwutlenku tytanu. Jest autorem pionierskich prac w zakresie wykorzystania fotokatalizy heterogenicznej w syntezie organicznej oraz procesach usuwania zanieczyszczeń wody i powietrza. Należy do wąskiego grona najbardziej rozpoznawalnych naukowców na świecie podejmujących tę tematykę. Opracowane przez niego fotokatalizatory zostały skomercjalizowane i są obecnie stosowane jako składniki fotoaktywnych farb. Powodują skuteczne usuwanie odorów i lotnych związków organicznych stanowiących jedno z głównych zanieczyszczeń powietrza. Dzięki kontaktom z polskim środowiskiem chemików prof. Kisch wniósł także ogromny wkład w rozwój chemii nieorganicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Symulują wieloprofilowo

Wydarzenia 11

KIELCE W Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otwarto Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Powstało z połączenia trzech jednostek przeznaczonych do kształcenia ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy. Utworzono pracownie symulujące m.in. szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, blok operacyjny z myjnią chirurgiczną i pomieszczeniem kontrolnym, izbę porodową czy wnętrze karetki. Ponadto w skład Centrum wchodzą: sale egzaminacyjne OSCE, sala nauczania umiejętności chirurgicznych i nauczania umiejętności klinicznych oraz sala wirtualnej rzeczywistości. Doposażono także sale symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne) oraz sale umiejętności pielęgniarskich. Wszystkie pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i fantomy medyczne. Inwestycja pochłonęła blisko 30 mln zł.

Zbadają zachowania konsumentów

Wydarzenia 12

Fot. Michał Nakoniczewski

SZCZECIN Laboratorium Ekonomii Behawioralnej otwarto w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Za pomocą narzędzi i metod stosowanych w ekonomii behawioralnej badana będzie natura podejmowania decyzji ekonomicznych. Testom poddane zostaną ludzkie zachowania oraz reakcje na różnorodne bodźce/czynniki zewnętrzne. Wyniki przeprowadzanych eksperymentów pozwolą wyeliminować niekorzystne i nieefektywne rozwiązania systemowe, a w konsekwencji ograniczyć redukcję ryzyka i unikanie strat gospodarczych. Wśród głównych obszarów badań są m.in.: preferencje podmiotów gospodarczych, racjonalność decyzji ekonomicznych i finansowych, psychologia podejmowania decyzji oraz postrzeganie ryzyka i emocji przez podmioty ekonomiczne. Zakupiono nowoczesną aparaturę, m.in. PPG – urządzenie do rejestracji sygnału pletyzmograficznego, EDA – urządzenie do rejestracji aktywności elektrodermalnej, EMG – urządzenie do prowadzenia badania elektromiograficznego.

Sztorm im niegroźny

Wydarzenia 13

Fot. PM

SZCZECIN Politechnika Morska w Szczecinie otworzyła Centrum Szkoleniowe Offshore MUSTC przeznaczone do przeprowadzania profesjonalnych kursów dla specjalistów dynamicznie rozwijającej się branży offshore. Wyposażone zostało m.in. w: basen szkoleniowy o głębokości 4 m, generator fal w basenie, generator mgły, system kreowania wrażeń słuchowo-wizualnych imitujących warunki sztormowe, tratwę ratunkową na 16 osób, łódź ratunkową, rusztowanie wraz z rękawem ucieczkowym, rusztowanie do przeprowadzania szkoleń prac na wysokości, symulator podnoszenia rozbitków, który symuluje „downwash” wirnika (zmianę kierunku powietrza odchylanego przez łopatki wirnika śmigłowca), reflektor ekip poszukiwawczych, a także dźwig do zatapiania kabiny helikoptera. Przy Wydziale Mechanicznym PM oddano do użytku także pierwszą w kraju szkoleniową turbinę wiatrową. To unikatowy na skalę kraju 20-metrowy obiekt, dzięki któremu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami elektroenergetycznymi i mechanicznymi, a także nauczą się zasad bezpieczeństwa pracy i metod serwisowania.

Informatycy ZUT pod nowym adresem

Wydarzenia 14

Fot. ZUT

SZCZECIN Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego będzie miał nową siedzibę. Koszt jej budowy szacowany jest na 130 mln zł. Nowy budynek pod nazwą Akademicki Kampus ICT (Information and Communication Technologies) ma stanąć między siedzibą Wydziału Elektrycznego a Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Na powierzchni około 12 tys. m2 oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych znajdzie się czytelnia oraz tzw. strefy fabrykacji, dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw czy start-upów technologicznych. Projekt budynku sprzyja nieformalnej komunikacji pomiędzy studentami i wykładowcami. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie dolnych kondygnacji zlokalizowanych w cokole budynku, które pozwalają na integrację życia akademickiego i publicznego. System atriów umożliwia naturalną wentylację i wykorzystanie termicznej masy budynku. Gmach ma powstać w ciągu 5 lat.

Laboratorium Konwersji Masy

Wydarzenia 15

Fot. SGGW

WARSZAWA Nowoczesną pracownię umożliwiającą prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących szeroko rozumianych innowacyjnych ekologicznych technologii konwersji biomasy zielnej i drzewnej, otwarto w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Specjalnie zaprojektowana instalacja hydrauliczna pozwoli na prowadzenie badań eksploatacyjnych różnego typu urządzeń grzewczych w kontrolowanych warunkach. Innowacyjnym w skali kraju rozwiązaniem jest możliwość przeprowadzenia badań eksploatacyjnych urządzenia grzewczego dla konkretnego budynku przy zmiennym w czasie jego obciążeniu cieplnym. Pozwolą one na wyznaczenie w szerokim zakresie parametrów pracy testowanego urządzenia, gdyby zasilało ono w ciepło instalację centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku rzeczywistego. W laboratorium naukowcy zajmą się także modyfikacją konstrukcji urządzeń grzewczych, kotłów, ogrzewaczy pomieszczeń oraz analizami fizykochemicznymi surowców do produkcji biopaliw, analizami procesu formowania biopaliw (brykiety, pellet, estry) oraz procesu spalania wraz z oceną składu powstałych spalin.

Polskie Produkty Przyszłości

Wydarzenia 16

WARSZAWA Stworzony w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN bezpieczny hybrydowy (dwupłaszczowy) zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności został Polskim Produktem Przyszłości. Nowatorska konstrukcja stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na nowe paliwa, w tym wypadku wodór. Może być montowana w samochodach czy mobilnych magazynach wodoru, sprawdzi się też jako magazyn energii słonecznej, w których prąd wytwarzany przez instalacje fotowoltaiczne służy do wytwarzania wodoru w procesie elektrolizy wody. Nominalne ciśnienie zbiornika (150 MPa) jest dwukrotnie wyższe niż w produktach dostępnych obecnie na rynku. Auto zasilane wodorem z tego zbiornika już dzisiaj może przejechać nawet 700 km. W konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nagrodzono także reaktor pozwalający na utylizację niesortowanych odpadów do postaci karbonizatu (ok. 60% węgla) i odzysk energii w postaci gazu o dużej zawartości wodoru. Współtwórcami są inżynierowie z Politechniki Gdańskiej.

Jak ocenić jakość wosku?

Wydarzenia 17

Fot. Bartosz Proll

LUBLIN Naukowcy z UMCS stworzyli innowacyjny analizator jakości wosków pszczelich WAXO. To przenośne, elektromechaniczne urządzenie, które pozwala na szybki, a jednocześnie relatywnie tani sposób ustalenia jakości wosku i ocenę jego przydatności w gospodarce pasiecznej. Poprzez pomiar własności mechanicznych i cieplnych badanego materiału dokonywana jest ocena jego podobieństwa do czystego wosku z odsklepin. Dzięki temu można wyeliminować z obrotu produkty, które różnią się od naturalnego materiału. Cała procedura jest zautomatyzowana, a sam pomiar trwa ok. 100 sekund. Wynik pojawia się w postaci liczby, zaś w drugiej linijce wyświetla się klasyfikacja wosku. Dobry rezultat oznaczony jest na zielono, wątpliwy na żółto, zaś złej jakości na czerwono. Ocena odbywa się w oparciu o unikalny algorytm WAXO opracowany na podstawie wyników analiz kilku tysięcy próbek wosku o różnej jakości pochodzących z całego świata.

Prawie 10 mln zł dla studentów

WARSZAWA Rekordową sumę ponad 9,7 mln zł przeznaczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na wsparcie studenckich kół naukowych. Do finansowania rekomendowano 174 innowacyjne projekty realizowane przez żaków z 61 uczelni. Na liście beneficjentów dominują: Śląski Uniwersytet Medyczny (10), Warszawski Uniwersytet Medyczny (9), Politechnika Wrocławska (8), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (8) i Politechnika Poznańska (8). Aż 35 przedsięwzięć otrzymało maksymalną kwotę 70 tys. zł. Wśród nich m.in. profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani (WUM), energooszczędny układ napędowy do motocykla (ZUT), model rehabilitacji dziecka z implantem słuchowym bazujący na usługach telemedycznych (Akademia WSB), wpływ leków przeciwpsychotycznych na strukturę chromatyny ludzkich komórek nerwowych (UJ), innowacyjny system automatycznej kontroli upraw żywności w układach izolowanych (AGH).

AMP-y za półmetkiem

WARSZAWA WARSZAWA Na miesiąc przed zakończeniem rozgrywek broniący tytułu studenci i studentki Politechniki Gdańskiej wyszli na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski. Wyprzedzają Akademię Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet Warszawski. W klasyfikacji medalowej wynik śrubuje AWF w Katowicach (15 złotych/13 srebrnych/16 brązowych). W pierwszej połowie maja poznaliśmy mistrzów w brydżu i karate (w obu triumfowała Politechnika Łódzka), aerobiku sportowym (Gdański Uniwersytet Medyczny), trójboju siłowym (kobiety: Uniwersytet Jagielloński, mężczyźni: Politechnika Gdańska), siatkówce (k: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, m: AGH), tenisie stołowym (k: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, m: Akademia Zamojska) i kolarstwie górskim (UW). Tegoroczny cykl zakończą pod koniec czerwca piłkarze.

Pierwsza Polka w Akademii Leopoldina

Wydarzenia 18

Fot. IMoL PAN

HALLE Prof. Agnieszka Chacińska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN (IMol), dołączyła do grona członków Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina. To najstarsza nieprzerwanie istniejąca (od 1652 r.) akademia nauk przyrodniczych i medycznych na świecie. Obecnie liczy około 1600 naukowców z ponad 30 krajów. Prof. Chacińska jest piątym naukowcem (i pierwszą kobietą) z Polski w tej organizacji (po Marianie Mikołajczyku, Mieczysławie Mąkoszy, Macieju Żyliczu i Mieczysławie Wenderze). Będzie zasiadać w zespole zajmującym się biochemią i biofizyką. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cytologii, biologii molekularnej i biochemii. IMol PAN realizuje projekt ReMedy, który w 2017 roku otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Międzynarodowe Agendy Badawcze”. Prace zespołów skupiają się na adaptacji komórkowej na stres i analizie mechanizmów regeneracyjnych włączanych przez komórkę w odpowiedzi na czynniki stresowe.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Aneta Adamska, Piotr Burda, Maciej Dzwonnik, Mariusz Kopiejka, Mateusz Lipka, Agnieszka Lizak, Ewa Sapeńko, Monika Stojowska, Małgorzata Syrda-Śliwa, Krzysztof Szwejk, Krzysztof Szymański, Justyna Weber, Dominika Wojtysiak-Łańska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć