logo
FA 5/2022 Romantyzm na nowo odczytany

Arkadiusz Bagłajewski

Współczesna refleksja nad romantyzmem

Kilka syntetycznych uwag

Współczesna refleksja nad romantyzmem 1

W potocznym odbiorze upowszechnił się dość jednostronny obraz romantyzmu: mesjanistyczno-tyrtejski, wsparty wszakże na głównym nurcie badań arcydzieł akcentujących postrzeganie romantyzmu jako epoki wolnościowych aspiracji, którym literatura nie tylko dawała wyraz, lecz także skutecznie kreśliła pożądane wzory postępowania.