logo
FA 5/2022 informacje i komentarze

Andrzej Jajszczyk

W elicie naukowej Europy

Wyniki polskich badaczy w konkursach Advanced Grants komentuje dla Czytelników „Forum Akademickiego” prof. Andrzej Jajszczyk z AGH, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

W ostatnim konkursie ERC dla naukowców o ugruntowanym dorobku (Advanced Grants) sukces odniósł prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, którego projekt TERAPLASM dotyczy fal elektromagnetycznych o bardzo wysokiej częstotliwości. W konkursie przyznano 253 granty. Nie było łatwo je zdobyć, ponieważ współczynnik sukcesu wyniósł tylko 14,6%. Sukces naukowca z Polski potwierdza jego obecność w elicie naukowej Europy.

Niestety, w skali naszego kraju wynik konkursu nie jest zadowalający. Naukowcy z maleńkiej Słowenii zdobyli w nim 3 granty tego typu, podobnie jak uczeni z mniejszej od Polski i podobnie zamożnej Portugalii. Nie wspominając już o krajach, co prawda od nas mniejszych, ale znacznie bogatszych, jak Austria (11 grantów AdG) czy Holandia (27 grantów AdG). Jeszcze gorzej wygląda porównanie liczby grantów dla doświadczonych naukowców od początku istnienia ERC, czyli od 2007 roku. Naukowcy z naszego kraju zdobyli dotychczas tylko 6 grantów, wszystkie z obszaru nauk fizycznych i technicznych (3 z fizyki, 2 z astronomii i 1 z informatyki). Dla porównania, Słowenia zdobyła ich 11, Portugalia – 19, a Holandia – 288. Nieco zaskakujące jest to, że żadnego grantu typu Advanced dotychczas nie zdobyli polscy naukowcy z obszarów nauk o życiu czy nauk humanistycznych i społecznych.

Przytoczone wyżej wyniki mogą wskazywać na relatywną słabość starszej generacji naukowców z naszego kraju. Jest to zapewne spowodowane przestarzałą czy mało ambitną tematyką badań, złymi zwyczajami publikacyjnymi, zamknięciem się wyłącznie w krajowym środowisku naukowym, a być może i zanikiem ambicji prowadzenia odważnych badań naukowych po uzyskaniu statusu akademickiego dającego gwarancję zatrudnienia. Nadzieją pozostają więc młodzi naukowcy, którzy w ostatnim rozstrzygniętym konkursie ERC na Starting Grants zdobyli finansowanie dla dziesięciu projektów.

Wróć