logo
FA 5/2022 z laboratoriów

Agnieszka Urbańczyk

Upodmiotowienie fanów czy utowarowienie metafor?

Internet jako źródło danych o oczekiwaniach fanowskich

Upodmiotowienie fanów czy utowarowienie metafor? 1

Fani są odbiorcami idealnymi, bo z jednej strony są szczególnie aktywni w internecie w odniesieniu do ulubionych tekstów kultury i za darmo udzielają masowo informacji, za które niegdyś trzeba było płacić, a z drugiej to oni generują dla właścicieli praw autorskich najwięcej zysków, kupując gadżety.