logo
FA 5/2022 Romantyzm na nowo odczytany

Marcin Lutomierski

Romantyczne style zachowań

Polska emigracja 1945 roku z kręgu „Wiadomości”

Romantyczne style zachowań 1

W dyskusji na temat romantyzmu i jego dziedzictwa nie powinno zabraknąć głosu o emigracji nazywanej drugą (Drugą, Drugą Wielką), niepodległościową, pojałtańską czy też po prostu wojenną. Oprócz oczywistych różnic można wskazać pewne zbieżności losów obu wychodźstw.