logo
FA 5/2022 życie akademickie

Marek Misiak

Podzielmy to na trzy połowy

Podzielmy to na trzy połowy 1

Niespełnienie wymogów co do poprawności przeprowadzenia i zaprezentowania analiz statystycznych bywa przyczyną wstrzymywania publikacji artykułu, który przeszedł już proces peer review. Kontrolę statystyczną przeprowadza się z reguły po recenzjach, aby nie weryfikować pod tym kątem tekstów, które nie zostaną potem opublikowane z uwagi na niewystarczający poziom merytoryczny.