logo
FA 5/2022 życie naukowe

Danuta Urbaniak-Zając

Od metodologii normatywnej do rekonstrukcyjnej

Od metodologii normatywnej do rekonstrukcyjnej 1

Każda osoba prowadząca badania powinna być swoim metodologiem. Zgadzam się z tym postulatem, jeśli zostanie potraktowany jako sygnał zmiany kierunku wektora, czyli przywołanie prostej prawdy, że to człowiek prowadzi badania, a nie metoda.