logo
FA 5/2022 informacje i komentarze

Nowi profesorowie

6 kwietnia 2022 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI HUMANISTYCZNE: Marzena Górecka (KUL), Ryszard Nowicki (UKW), Witold Sadowski (UW), ks. Tomasz Stępień (UKSW), Maciej Ząbek (UW), Michał Zwierzykowski (UAM)

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE: Rafał Dańko (AGH), Piotr Kisała (PL), Beata Kowalska (PL), Michał Kuciej (PB), Piotr Marciniak (PP), Mariusz Oleksy (PRz), Małgorzata Sterna (PP), Andrzej Truty (PK), Mateusz Turkowski (PW), Katarzyna Zabielska–Adamska (PB)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Marzenna Bartoszewicz (UMWr), Andrzej Czamara (WSF Wrocław), Alina Gajewska (IFiŻZ PAN Jabłonna), Robert Gałązkowski (WUM), Lidia Gil (UMP), Ewelina Grywalska (UML), Andrzej Klejewski (UMP), Bogdan Koczy (SPWSChU Piekary Śląskie), Dariusz Kowalski (CO–IMSC Warszawa), Gabriela Krämer–Marek (Instytut Badań nad Rakiem, Sutton, Wlk. Brytania), Beata Pyrżak (WUM), Witold Rongies (WUM), Mariusz Sacharczuk (WUM), Anna Skalska (UJ), Marcin Sobczak (WUM), Katarzyna Sygit (AK Kalisz), Jerzy Świerkot (UMWr), Waldemar Wierzba (AHE Łódź), Marzena Wyganowska–Świątkowska (UMP)

NAUKI ROLNICZE: Krzysztof Anusz (SGGW), Ewa Czarniecka–Skubina (SGGW), Magdalena Gryzińska (UPL), Dorota Hilszczańska (IBL Sękocin Stary), Mirosław Kobierski (UTP Bydgoszcz), Krzysztof Niemczuk (PIW-PIB Puławy), Anna Rząsa (UPWr), Justyna Więcek (SGGW), Grzegorz Woźniakowski (PIW-PIB Puławy)

NAUKI SPOŁECZNE: Przemysław Dąbrowski (AP Słupsk), Szczepan Figiel (UWM), Bogdan Grenda (ASW Warszawa), Teresa Kraśnicka (UEK), Ewa Miklaszewska (UEKr), Paweł Miłobędzki (UG), Mirosław Minkina (UPH Siedlce), Renata Nowakowska–Siuta (ChAT), Joanna Paliszkiewicz (SGGW), Małgorzata Pańkowska (UEK), Andrzej Podraza (KUL), Maciej Rogalski (UŁ Warszawa), Wojciech Sokół (UMCS), Anna Szychta (UŁ)

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE: Monika Fabiańska (UŚ), Dariusz Grech (UWr), Konrad Kowalski (UŁ), Beata Krasnodębska–Ostręga (UW), Andrzej Kudelski (UW), Bogusława Łęska (UAM), Cezary Mitrus (UPWr), Andrzej Molak (UŚ), Adriana Szmidt–Jaworska (UMK)

NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Marcin Worbs (UO)

SZTUKA: Jan Bokszczanin (UMuz Warszawa), Laura Kluwak–Sobolewska (AMuz Poznań), Krzysztof Kuraszkiewicz (UMuz Warszawa), Izabela Łapińska (PWSFTviT Łódź), Aleksandra Nawe (AMuz Łódź), Anetta Pasternak (AMuz Katowice), Olga Popowicz (URz), Krzysztof Sowiński (AMuz Poznań), Leszek Szarzyński (UWM), Ernest Zawada (ATH Bielsko-Biała)

20 kwietnia 2022 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI HUMANISTYCZNE: Dorota Brzozowska (UO), Krzysztof Mech (UJ), Jacek Perlin (UW)

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE: Tomasz Brylewski (AGH), Aleksander Byrski (AGH), Beata Katarzyna Grabowska (AGH), Mateusz Gyurkovich (PK), Maria Kaszyńska (ZUT), Andrzej Koleżyński (AGH), Jan Stanisław Kudełko (PWr), Jarosław Myśliwiec (PWr), Iwona Skoczko (PB), Mariusz Sojka (UPP), Andrzej Dariusz Tomporowski (UTP Bydgoszcz), Adam Wysokowski (UZ)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Grzegorz Marek Brożek (SUM), Wiesław Jerzy Cubała (GUMed), Marcin Andrzej Hellmann (GUMed), Lidia Renata Hirnle (UMWr), Dariusz Michał Iżycki (UMP), Grzegorz Kopeć (UJ), Robert Józef Król (SUM), Arkadiusz Przemysław Piotrowski (GUMed), Anna Tomaszuk–Kazberuk (UMB), Ewa Katarzyna Zuba–Surma (UJ)

NAUKI ROLNICZE: Andrzej Aleksander Kalisz (URK), Artur Jarosław Niedźwiedź (UPWr), Bożena Pawłowska (URK), Axel Peter Schwerk (SGGW), Iwona Żur (IFR PAN Kraków)

NAUKI SPOŁECZNE: Jan Klimek (SGH), Piotr Wacław Krajewski (UWM), Dominika Latusek–Jurczak (ALK Warszawa), Maciej Dariusz Marszał (UWr), Maciej Tomasz Zastempowski (UMK)

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE: Paweł Bednarek (IChB PAN Poznań), Katarzyna Ada Błachowiak–Samołyk (IO PAN Sopot), Piotr Cyganik (UJ), Jerzy Andrzej Kwela (UG), Jacek Andrzej Niemiec (IFJ PAN Kraków), Ewa Anna Obłąk (UWr), Joanna Skórko–Glonek (UG), Jakub Mateusz Włodarczyk (IBD PAN Warszawa)

SZTUKA: Agata Zofia Kobierska (AMuz Katowice), Waldemar Józef Sutryk (UŚ)

Wróć