logo
FA 5/2022 życie naukowe

Zbigniew Zembaty

Moje przygody z NCN

albo „geology is not a real science”

Moje przygody z NCN 1

Może potrzebne jest wyprowadzenie nauk technicznych (a być może także i medycznych), razem z odpowiednim strumieniem finasowania, do NCBR? Wtedy to NCBR mogłoby zorganizować konkursy na badania, które nie wymagałyby natychmiastowej komercjalizacji, a NCN mogłoby pozostać ostoją tej prawdziwej nauki, pisanej przez duże N.