logo
FA 5/2022 okolice nauki

Książki nadesłane

Monika ŁASZKIEWICZ, Stereotypy etniczne w polskiej kulturze ludowej, Wyd. UMCS, Lublin 2021.

Jarosław TOMASIEWICZ, W poszukiwaniu nowego ład. Tendencje antyliberalne, autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej i społecznej lat 30. XX wieku: piłsudczycy i inni, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Przemysław PIWOWARCZYK, Lexicon of Spiritual Powers in the Nag Hammadi „Library” in the Light of the Texts of Ritual Power, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Piotr Ł. GROTOWSKI, Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie Wiślickiej, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.

Władysława BRYŁA, Agnieszka BRYŁA-CRUZ, Retoryka okołokoronawirusowa. Szkice językowo-kulturowe, Wyd. UMCS, Lublin 2021.

Andrzej NOWAK, Dorota TRUSZCZAK, Żywoty równoległe. Wyjątkowi Polacy. Tragiczne wybory. Heroiczne postawy, Wyd. Literackie, Kraków 2021.

Komunikacja naukowa w Polsce. Partycypacja. Dialog. Zaufanie, red. Izabela WARWAS, Małgorzata DZIMIŃSKA, Aneta KRZEWIŃSKA, Wyd. UŁ, Łódź 2021.

Wojciech ZIĘTARA, Think tanki w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. UMCS, Lublin 2021.

Tomasz ILNICKI, Czarnobyl i Fukushima. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2021.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach medycznych, red. nauk. KINGA BĄCZYK-ROZWADOWSKA, BARTŁOMIEJ CHLUDZIŃSKI, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2021.

Spory o modernizację i demokrację w XX-XXI wieku, red. nauk. Grzegorz RADOMSKI, Michał STRZELECKI, Arkadiusz LEWANDOWSKI, Maria WINCŁAWSKA, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2022.

Piotr GRACZYK, Warstwy ochronne. Zbiór szkiców o literaturze i polityce, Wyd. UJ, Kraków 2021.

Katarzyna SAMEK-PREŚ, Media społecznościowe w tworzeniu innowacji przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2021.

Marzena WYSOCKA-NAREWSKA, Language Fossilization in the Advanced Learners of Polish as a FL: Focus on Problems and Possible Solutions, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Magdalena STROŻEK-KUCHARSKA, Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Christian Jakob ALTMANN, Transkulturowość a przekład w trójkącie językowym. „Herztier” Herty Müller w czeskim i polskim przekładzie, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Stanisław BACZYŃSKI, Propozycje. Nowa Kultura – nowa cywilizacja. Opracowanie z niezupełnego maszynopisu i komentarz edytorski Anna Szawerna-Dyrszka, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Justyna ADAMUS-KOWALSKA, Proces informatyzacji administracji publicznej i jego wpływ na kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego stanowiącego dziedzictwo kulturowe ludzkości, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Marek PIECHOTA, Dośpiew o twórczości wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sędziwym klasykiem (Koźmian) w tle, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Magdalena KOKOSZKA, Pochwała lekkości? Leśmian – Przyboś – Karpowicz, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Zoriana CZAJKOWSKA, Literackie topografie Lwowa. Szkice komparatystyczne, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Grażyna MAROSZCZUK, Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Jadwiga TEODOROWICZ-CZEREPIŃSKA, Grażyna MICHALSKA, Mury Miejskie Lublina, Urząd Miejski Miasta Lublin, Lublin 2021.

Leszek ZWIERZYŃSKI, W głąb i w dal Ja. O poezji Mickiewicza i Słowackiego, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Matthew LIPMAN, Myślenie w edukacji, tłum. Anna Łagodzka, Wyd. UŁ, Łódź 2021, seria: Edukacja dla Mądrości.

Wróć