Ewaluacja i kategoryzacja 2022 – I etap


Komisja Ewaluacji Nauki, działając na podstawie przepisów zawartych w art. 274 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. … Czytaj dalej Ewaluacja i kategoryzacja 2022 – I etap