logo
FA 5/2021 życie naukowe

Leszek Chybowski

„Zaszufladkowany” da Vinci kontra „głupiec” o szerokich horyzontach

Nie ma żadnych przeciwskazań, aby do szkoły doktorskiej kształcącej w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna przyjmować osoby, które ukończyły studia II stopnia na kierunkach humanistycznych (np. psychologów) albo na studia w szkole doktorskiej kształcącej w dyscyplinie naukowej nauki biologiczne przyjmować osoby, które ukończyły studia II stopnia na kierunkach technicznych (np. inżynierów mechaników).