logo
FA 5/2021 do suchej nitki

Tatiana Tokarczyk, Wiwiana Szalińska

Wskaźniki oceny suszy

Susze XXI wieku charakteryzują się wyższymi temperaturami, dłuższym czasem trwania oraz większym zasięgiem przestrzennym. Naturalny przebieg susz ulega znacznemu zaostrzaniu w wyniku rosnącego zapotrzebowania na wodę, postępującego procesu antropopresji oraz zmian klimatycznych.