logo
FA 5/2021 informacje i komentarze

Alojzy Nowak

Wracamy na uniwersytet

Wracamy na uniwersytet 1

Prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, ogłosił w kwietniu, że od początku przyszłego roku akademickiego UW wróci do kontaktowego trybu funkcjonowania. Na naszych łamach przedstawia powody tej decyzji.

Decyzja o powrocie do stacjonarnego nauczania była poprzedzona szerokimi konsultacjami zespołu rektorskiego ze społecznością akademicką. Chęć powrotu do kontaktowego trybu funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego jednoznacznie wybrzmiała m.in. w naszych rozmowach z kierownikami jednostek dydaktycznych. W swojej decyzji o rozpoczęciu przygotowań do prowadzenia kształcenia stacjonarnego w roku akademickim 2021/2022 uwzględniliśmy również głosy studentów i doktorantów.

Ogłaszając plan powrotu na uniwersytet tak wcześnie, kierowaliśmy się przede wszystkim interesem studentów. Wielu z nich mieszka poza Warszawą. Muszą zatem mieć czas na przygotowanie się i przeniesienie centrum swojego bieżącego życia do stolicy. Czas potrzebny jest również jednostkom dydaktycznym, aby mogły przygotować się na prowadzenie zajęć stacjonarnych w nowej rzeczywistości. Także wykładowcy muszą mieć jasną perspektywę co do tego, jak będą pracowali w nowym roku akademickim.

Dostrzegamy oczywiście zalety edukacji zdalnej. W naszym odczuciu nie przewyższają one w żadnym razie negatywnych skutków braku osobistego kontaktu studentów i doktorantów ze swoimi mistrzami, wykładowcami czy ćwiczeniowcami, jak również bezpośrednich relacji z kolegami. Dodatkowo przedstawiciele poszczególnych jednostek wskazali, że niektóre efekty uczenia się są trudne do osiągnięcia w trybie zdalnym. Nie jest on też największym sprzymierzeńcem wielu innych procesów kształcenia czy egzaminowania. Osobisty kontakt umożliwia prowadzenie aktywnego życia studenckiego i naukowego w uczelni. Planujemy jednak, aby innowacje dydaktyczne, które udało się nam osiągnąć w dobie kształcenia zdalnego, zostały z nami na dłużej. Przykładowo chcielibyśmy zachować obecną praktykę nagrywania wykładów i udostępniania ich w tej formie studentom, którzy nie mogli w nich uczestniczyć w czasie rzeczywistym np. z uwagi na konieczność udziału w innych zajęciach, odbywających się równolegle.

Mamy świadomość zagrożeń wynikających z pandemii COViD-19. Liczymy jednak, że szczepienia oraz odpowiednie przygotowanie zarówno infrastruktury, jak i wspólnoty UW zminimalizuje niebezpieczeństwo transmisji wirusa podczas zajęć stacjonarnych i bezpośredniego uczestniczenia w życiu uczelni. W ramach wspierania akcji szczepień Uniwersytet Warszawski przystąpił ostatnio do zorganizowania Uniwersyteckiego Punktu Szczepień w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, którego otwarcie przewidziane jest na przełom maja i czerwca 2021 roku. Co jednak równie istotne, ostatni rok sprawił, że nauczyliśmy się życia w reżimie sanitarnym. Mam nadzieję, że te umiejętności z powodzeniem uda nam się wykorzystać przy powrocie do stacjonarnego trybu funkcjonowania.

Szczegółowe określenie sposobu prowadzenia i zorganizowania zajęć dydaktycznych pozostawiamy kierownikom jednostek dydaktycznych, którzy najlepiej znają ich specyfikę i potrzeby. Jako centrala będziemy wspierali w jak najlepszym ukształtowaniu procesu dydaktycznego, z dbałością o zachowanie maksymalnych możliwych standardów higieniczno-sanitarnych.

Wróć