Wolność akademicka na szali


Sąd zdecydował, że nauczyciel akademicki może zostać zobowiązany przez władze wydziału do prowadzenia zajęć innych niż te, w których się wyspecjalizował, jedynie w szczególnych okolicznościach, na przykład w przypadku przejścia innego nauczyciela akademickiego na urlop macierzyński. I tylko w tych szczególnych okolicznościach ograniczenie wolności nauczania jest uzasadnione.