W pętli systemu


Komputery stały się niezbędnymi uczestnikami procesu podejmowania decyzji. Cedujemy na nie coraz większą część zadań intelektualnych. Jest to korzystne do momentu, gdy system działa w sposób transparentny i dobrze argumentuje swoje zalecenia – o inteligentnych systemach wspomagania decyzji opowiada prof. Roman Słowiński, laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznanej za stworzenie szkoły naukowej, która łączy specjalność badań operacyjnych i sztucznej inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych.