logo
FA 5/2021 życie naukowe

Rozmowa z prof. dr. hab. Romanem Słowińskim, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej

W pętli systemu

Komputery stały się niezbędnymi uczestnikami procesu podejmowania decyzji. Cedujemy na nie coraz większą część zadań intelektualnych. Jest to korzystne do momentu, gdy system działa w sposób transparentny i dobrze argumentuje swoje zalecenia – o inteligentnych systemach wspomagania decyzji opowiada prof. Roman Słowiński, laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznanej za stworzenie szkoły naukowej, która łączy specjalność badań operacyjnych i sztucznej inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych.