logo
FA 5/2021 do suchej nitki

Andrzej M. Jagodziński, Marcin Pietras, Grzegorz Iszkuło, Daniel J. Chmura, Ewelina Ratajczak

W czasie suszy szosa sucha

A co się dzieje w lesie?

Gatunki drzew różnią się znacznie między sobą pod względem odporności na suszę. Populacje w obrębie gatunku, zajmujące różne typy środowisk w ramach naturalnego zasięgu, także różnią się przystosowaniem do suszy. Badanie genetycznych podstaw odporności drzew na suszę jest jednak trudne. Pierwszą trudność stanowi samo zdefiniowanie odporności na suszę oraz określenie warunkujących ją cech.