logo
FA 5/2021 życie naukowe

Rozmowa z dr. Andrzejem Marcem z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słońce wzejdzie i bez nas

Jesteśmy obecnie świadkami spektakularnych zmian zachodzących w istniejącej rzeczywistości. O nich, a także o nowej roli i znaczeniu człowieka rozmawiam z filozofem, autorem książki „Antropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata”, która otrzymała nominację w konkursie Identitas 2021.