logo
FA 5/2021 życie naukowe

Marek Kosmulski

Skąd się bierze wysoki IF?

W ministerialnym systemie ewaluacji autorzy niecytowanych artykułów w czasopismach 200-punktowych otrzymują nie tylko trzykrotnie więcej punktów niż ich koledzy za niecytowane artykuły…