logo
FA 5/2021 informacje i komentarze

RGNiSW krytycznie o akademiach praktycznych

RGNiSW krytycznie o akademiach praktycznych 1

Odnosząc się do ministerialnego projektu nowelizacji PSWN dopuszczającej tworzenie akademii praktycznych, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciła uwagę na coraz bardziej skomplikowaną, a przez to mało zrozumiałą strukturę instytucji tworzących system kształcenia wyższego. Wyliczyła, że są już w nim: uczelnie badawcze, uniwersytety, uniwersytety techniczne/politechniki, uniwersytety przymiotnikowe, akademie, akademia zawodowa, wyższa szkoła z przymiotnikiem branżowym czy określeniem terytorialnym. Teraz miałyby jeszcze dojść „akademie praktyczne”. Wprowadzenie tej kategorii, zdaniem Rady, miałoby potencjalnie szkodliwe konsekwencje. Dlaczego? Przede wszystkim regulacja dotyczy tylko części zawodów, a pomija wiele innych, którym również nie sposób odmówić charakteru praktycznego. Ponadto ślad za zmianą statusu nie pójdzie zmiana charakteru dyplomu czy zaliczenie studiów do innego poziomu kształcenia w Polskiej Ramie Kwalifikacyjnej. W uchwale RGNiSW podniesiono również związane ze zmianą nazwy koszty, których wydatkowanie przy skromnych budżetach uczelni wydaje się nieracjonalne. Wdrożenie projektu wpłynie także na wizerunek uczelni – tworzona od lat tradycja, której nieodłącznym elementem jest nazwa, zostanie przekreślona.

Rada podkreśliła jeszcze jeden aspekt nowelizacji – kształcenie nauczycieli, postulując powrót do idei udzielania prawa do prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania tego zawodu na podstawie oceny ich jakości przez Polską Komisję Akredytacyjną. Czyli dokładnie tak, jak ma to miejsce w stosunku do innych kierunków studiów. Zdaniem RGNiSW, ocena ta stanowić będzie dostateczne zabezpieczenie jakości. „Proponujemy, żeby studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela mogły prowadzić wyłączne te uczelnie, które prowadzą kierunek studiów przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela” – napisano w uchwale, dodając przy tym, że zapewni to stabilną i zgodną z wymogami standardu kadrę prowadzącą takie kształcenie. Potrzebę korekty obecnego systemu kształcenia nauczycieli Rada określiła jako pilną.

MK

Wróć