logo
FA 5/2021 życie akademickie

Marek Misiak

Kontroluj sieroty

Plik tekstowy obrabiany przez redaktora jest z punktu widzenia grafika DTP surowcem, którego forma w procesie składu ulega znaczącym przekształceniom. Cyzelowanie go pod względem edytorskim nie ma żadnego sensu – nikt nie będzie go oceniał pod tym kątem. Taki plik ma być przyjazny dla składacza, a zatem dać się bez zbędnych problemów obrabiać.