logo
FA 5/2021 informacje i komentarze

Dwa lata Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dwa lata Sieci Badawczej Łukasiewicz 1

Trzecia co do wielkości w Europie i największa w Polsce organizacja badawcza skupia 32 instytuty zlokalizowane w 12 miastach. Pracuje w nich ok. 4,5 tys. naukowców i inżynierów. Ich dorobek w latach 2019–2020 to 294 zgłoszenia patentowe, 308 uzyskanych patentów krajowych i 36 zagranicznych. W placówkach SBŁ działają 440 laboratoria B+R, w których znajdują się 3762 urządzenia kluczowej aparatury, w tym 497 unikatowych w skali Polski.

Całkowity budżet projektów realizowanych w 2020 roku w Łukasiewiczu wyniósł 7,5 mld zł (wzrost o 27,1% w stosunku do 2019 r.), z czego na instytuty Sieci przypadło 1,8 mld zł. W ramach Tarczy Naukowej prowadzone są badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, opracowywany jest biosensor do szybkich testów diagnostycznych. Powstała także linia do produkcji maseczek wyłącznie z polskich surowców, a w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii uruchomiono Centrum Diagnostyki Populacyjnej, którego domeną będą badania związane z chorobami zakaźnymi i cywilizacyjnymi.

Łukasiewicz rozwija programy badawcze kierunkujące prace naukowców w obszary strategiczne dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa, jak: inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka i energia. W tym czasie przedstawiono podmiotom gospodarczym 402 rozwiązania.

Generowanie mechanizmów współpracy pomiędzy nauką a biznesem zapewnia system Wyzwań Łukasiewicza. W tej formule każde przedsiębiorstwo o dowolnej skali i strukturze właścicielskiej może przez wypełnienie formularza na www.lukasiewicz.gov.pl zgłosić problem technologiczny, który zostanie rozwiązany na drodze realizacji projektu badawczo-rozwojowego. Sieć w ciągu 15 dni roboczych bezpłatnie dostarcza alternatywne propozycje projektów podejmujących wyzwanie, a także rekomenduje zespoły ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R.

W ub. roku Instytuty Łukasiewicza łącznie osiągnęły wynik netto na poziomie 67,6 mln zł, co jest niemal 20-krotną poprawą w stosunku do roku 2019. Przy nieznacznym – o 0,4% – spadku przychodów, które osiągnęły poziom 1,375 mld zł, ten wynik został osiągnięty dzięki redukcji kosztów o 3,7%. Wartość subwencji przyznanych instytutom wyniosła 274,75 mln zł, a dotacji celowych – 15 mln zł.

MK

Wróć