logo
FA 5/2021 informacje i komentarze

30-lecie „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”

30-lecie „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”  1

W kwietniu 2021 r. minęło 30 lat od wydania pierwszego numeru „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”. Jest to jedno z najstarszych w Polsce czasopism akademickich, ukazuje się nieprzerwanie od 1991 r.

Pierwszy numer liczył 6 stron i kosztował… 1 tys. zł (obecnie pismo jest dostępne za darmo). Tworzyli go: Stefan Symotiuk (red. nacz.), Marek Jędrych, Jadwiga Mizińska i Wiesław Kamiński. Na „jedynce” zamieszczono obszerną relację z obrad uczelnianego Senatu oraz informację o powołaniu Europejskiego Konsorcjum Kształcenia Dorosłych i Rozwoju Ludzkich Możliwości. Na kolejnych stronach znajdujemy m.in. notkę o podłączeniu UMCS do sieci komputerowej EARN (European Academic Research Net), apel do Ministra Edukacji Narodowej o przywrócenie w programach szkół średnich przedmiotu „propedeutyka filozofii”, wiadomość o przydziałach na mieszkania dla pracowników uniwersytetu oraz osobliwy komentarz w rubryce Co nas denerwuje: „Rozdeptane trawniki przy przejściu przez ul. Radziszewskiego obok Instytutu Fizyki. Trawę wspólnie tratują przechodzący pracownicy i studenci oraz samochody z ciekłym powietrzem, miażdżące chodniki i trawniki. Obserwujemy przed garażami uniwersyteckimi wiosenne mycie prywatnych samochodów. Chodzi o względy estetyczne i nie tylko”.

Historia „Wiadomości Uniwersyteckich” to tak naprawdę dzieje UMCS i ludzi związanych z uczelnią. W ciągu 30 lat, niezmiennie pod tym samym tytułem, czasopismo przeszło wiele metamorfoz. Zmieniał się skład redakcji (obecnie tworzą ją: Aneta Adamska, Magdalena Drwal, Ewa Kawałko-Marczuk, Agnieszka Stańczak i Bartosz Proll – fotograf), współpracownicy, szata graficzna, format, nazwy i liczba działów. Przez prawie trzy dekady czasopismo było drukowane w wersji czarno-białej (z wyjątkiem pojedynczych wydań specjalnych). Od 2019 r. wydawane jest w nowej odsłonie – zyskało kolorowy i nowoczesny layout.

Od początku misją czasopisma było, i nadal jest, dokumentowanie najważniejszych wydarzeń na UMCS-ie, a także ukazywanie potencjału badawczego i dydaktycznego uczelni, promowanie działalności i wszelkich inicjatyw oraz dokonań pracowników, doktorantów i studentów. Z tego względu na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” publikowane są informacje o najważniejszych wydarzeniach na uniwersytecie, aktywności naukowej, twórczej i sportowej oraz sukcesach i osiągnięciach członków społeczności akademickiej. Oprócz tego czytelnicy mogą się oddać lekturze artykułów o charakterze popularnonaukowym i wywiadów z pracownikami UMCS oraz osobami współpracującymi z uczelnią. W czasopiśmie ukazują się również reportaże i teksty publicystyczne. Od 2020 r. redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich” prowadzi także kanał z podcastami pn. „Głos nauki”. W poszczególnych odcinkach prezentowane są ciekawe zagadnienia naukowe związane z zakresem badań naszych pracowników, doktorantów i studentów (w formie miniwykładów bądź wywiadów/rozmów). Materiały są potem również publikowane w formie pisemnej na łamach czasopisma.

„Wiadomości Uniwersyteckie” odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności akademickiej UMCS, która zdecydowała się na uczczenie 30. rocznicy powstania czasopisma. Z okazji jubileuszu zostanie wydany numer specjalny „Wiadomości”, w którym znajdą się teksty poświęcone historii i przemianom czasopisma na przestrzeni lat, a także wspomnienia oraz rozmowy z byłymi redaktorami i współtwórcami pisma. Na stronie internetowej uczelni oraz w mediach społecznościowych publikowane są także materiały w cyklu „Z Archiwum Wiadomości Uniwersyteckich”, które przypominają, czym żyła społeczność akademicka w minionych latach, a co zostało udokumentowane na łamach WU. Przygotowany zostanie także specjalny materiał filmowy ukazujący historię czasopisma i wspomnienia osób go tworzących. Formą upamiętnienia jubileuszu jest także zaprojektowanie logo „Wiadomości Uniwersyteckich”. Z kolei na antenie Radia Centrum wyemitowanych będzie kilka audycji ukazujących przemiany zachodzące w gazetach akademickich na przestrzeni ostatnich lat. Do współpracy przy jubileuszu włączyła się także nasza redakcja, która w tym roku również świętuje swoje 30-lecie. Pierwszy numer „Przeglądu Akademickiego” (poprzednika „Forum Akademickiego”) wyszedł kilka miesięcy po debiucie „Wiadomości Uniwersyteckich”, w grudniu 1991 roku.

Redaktorzy naczelni „WU”

Stefan Symotiuk (IV 1991 – XI 2000)

Elżbieta Mulawa-Pachoł (XII 2000 – IX 2006 i X 2008 – XII 2009)

Franciszek Piątkowski (X 2006 – IX 2008)

Grzegorz Żuk (I 2010 – VIII 2011)

Anna Guzowska (IX 2011 – X 2012)

Ewa Kawałko-Marczuk (od XII 2012, w okresie od XI 2018 – X 2020 zastępowała ją Agnieszka Stańczak)

MK

30-lecie „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”  230-lecie „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”  330-lecie „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”  430-lecie „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”  530-lecie „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”  6

Wróć