logo
FA 4/2024 informacje i komentarze

Nowi profesorowie

26 marca 2024 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI INŻYNIERYJNO–TECHNICZNE: Leszek Marek Chybowski (AMSz), Krystyna Alicja Ciarkowska (URK), Stanisław Bogdan Fic (PL), Dariusz Gątarek (IBS PAN Warszawa), Marcin Jan Janicki (PŁ), Waldemar Bolesław Korzeniowski (AGH), Dorota Maria Kręgiel (PŁ), Zbigniew Ranachowski (IPPT PAN), Damian Bernard Słota (PŚ), Tomasz Zdzisław Tarasiuk (UMG)

NAUKI HUMANISTYCZNE: Elżbieta Małgorzata Biardzka (UWr), Anna Gemra (UWr), Dorota Zofia Gil (UJ), Katarzyna Eugenia Jaśtal (UJ), Wojciech Krawczuk (UJ), Ewa Piechurska-Kuciel (UO), Jakub Polit (UJ), Renata Suchowiejko (UJ), Jean Ward (UG), Beata Janina Wojciechowska (UJK), Sławomir Zonenberg (UKW)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Anna Bednarek-Skublewska (UML), Adrian Paweł Doroszko (UMWr), Katarzyna Anna Drabko (UML), Dorota Dziewulska (WUM), Marek Jastrzębski (UJ), Anna Feliksa Jurczak (PUM), Artur Jan Jurczyszyn (UJ), Jacek Aleksander Kaczmarczyk (WSMJS Poznań), Paweł Franciszek Kukołowicz (NIOMSC – PIB Warszawa), Renata Radosława Mikołajczak (NCBJ), Anna Monika Oniszczuk (UML), Maksymilian Przemysław Opolski (IKSW – PIB), Tomasz Piotrowski (UMP), Krystyna Maria Rożek-Piechura (AWFWr), Jacek Sławomir Szeliga (UMK), Anna Joanna Żaczek (GUMed), Aleksandra Żebrowska (AWFK)

NAUKI ROLNICZE: Ewa Błońska (URK), Aneta Kopeć (URK), Małgorzata Materska (UPL), Justyna Nowakowska (UKSW), Tomasz Oniszczuk (UPL), Chandra Pareek (UMK), Rafał Starzyński (IGiBZ PAN), Tomasz Strabel (UPP), Marcin Weiner (PIW – PIB), Kinga Wieczorek (PIW – PIB)

NAUKI SPOŁECZNE: Ilona Biernacka-Ligięza (UMCS), Jolanta Grotowska-Leder (SGGW), Tomasz Jałowiec (ASW), Urszula Grażyna Jarecka (IFiS PAN Warszawa), Piotr Marek Kostyło (UKW), Wojciech Marek Kulesza (USWPS), Magdalena Pyter (KUL), Seweryn Spałek (PŚ), Anna Barbara Szelągowska (SGH), Agnieszka Szpitter (UG)

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE: Tadeusz Ciupa (UJK), Tomasz Kulik (UWM), Andrzej Stanisław Kupść (Uniwersytet w Uppsali), Adam Stanisław Rostański (UŚ), Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (UW), Ryszard Maria Zach (PK), Roman Waldemar Zagórski (NCBJ)

NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Krzysztof Kaucha (KUL)

SZTUKI: Janusz Antonik (AMuz Kraków), Lech Konrad Bałaban (AMuz Bydgoszcz), Ewa Biegas (AMuz Katowice), Jakub Maciej Haufa (AMuz Poznań), Paweł Witold Kamiński (UMFC), Arkadiusz Damian Kubica (AMuz Katowice), Tomasz Józef Kudyk (AMuz Kraków), Hanna Kulenty (AMuz Bydgoszcz), Joanna Ławrynowicz-Just (UMFC), Jacek Aleksander Ozimkowski (AMuz Kraków), Maria Antonina Pomianowska (AMuz Kraków), Małgorzata Przedpełska-Bieniek (UMFC), Anna Dorota Sikorzak-Olek (AMuz Gdańsk), Przemysław Stanisławski (AMuz Gdańsk), Aleksander Teliga (UMFC), Paweł Zawadzki (AMuz Wrocław)

Wróć