logo
FA 4/2024 okolice nauki

Książki nadesłane

Stanisław PRZYBYSZEWSKI, Dzieła literackie. Edycja krytyczna, red. Gabriela Matuszek-Stec: t. 1, Proza poetycka. Pentalogia, red. Gabriela Matuszek-Stec, 2022; t. 3, Homo sapiens. Trylogia, red. Ewa Skorupa, 2022; t. 6, Dzieci nędzy. Adam Drzazga, red. Katarzyna Badowska, 2023; t. 8, Dla szczęścia, Złote runo, Goście, Matka, Śnieg, red. Hanna Ratuszna, 2023, Kraków, Wyd. UJ.

Andrzej NOWAK, Powrót „Imperium Zła”. Ideologie współczesnej Rosji, ich twórcy i krytycy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2023.

Anna Sylwia CZYŻ, Pałace Wilna XVII-XVIII wieku, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2021.

Krzysztof POLECHOŃSKI, Kronikarz „czasów niepewnych”. O Ferdynandzie Goetlu i jego twórczości, Instytut Literatury, Kraków 2023, seria: Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”.

Ryszard MARKIEWICZ, Zabawy z prawem autorskim dawne i nowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

Reforma prawa własności intelektualnej, część III, red. Alicja ADAMCZAK, Wyd. PŚ, Kielce 2023, seria: Monografie. Studia. Rozprawy.

Maciej PIETRZAK, Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu. Część druga i trzecia: Struktura i praktyka, tom 2, ANS im. J.A. Komenskiego w Lesznie, Leszno 2023.

Konrad SKOTNICKI, Doktor z TikToka. 111 faktów, które zniszczą twoje wyobrażenie o świecie, Znak Literanova, Kraków 2023.

Bibliografia kopernikowska IV 2002-2022, oprac. Adam BIEDRZYCKI, Jolanta MILZ-KŁACZKOW, Wojciech SZRAMOWSKI, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2023.

Dava SOBEL, Doskonalsze niebo. Jak Kopernik zrewolucjonizował wszechświat, tłum. Anna Mądry, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2023, seria: Nicolaus Copernicus.

Magdalena CHUŁEK, Jak wytwarzany jest slums? Studium przypadku mieszkańców Kibery i Korogocho w Nairobi, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2023, seria: Monografie FNP.

Kobiety-Polki w nauce, red. nauk. Krystyna LESZCZYŃSKA-WICHMANOWSKA, Wyd. UMCS, Lublin 2023, seria: Kobiety w sferze publicznej.

Kamil AKSIUTO, Michał WALLNER, Marcin POMARAŃSKI, Poprawność polityczna. Źródła – przejawy – kontrowersje, Wyd. UMCS, Lublin 2023.

Wróć