logo
FA 4/2024 rozmowa forum

European University Institute

European University Institute  1

Fot. EUI

W 1972 roku sześć państw, członków Wspólnot Europejskich: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia, podpisało konwencję o powołaniu Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego. Umowa weszła w życie w 1975 roku. W następnym roku rząd włoski przekazał EUI pierwszy budynek, zabytkowy klasztor Badia Fiesolana, a studia rozpoczęło siedemdziesięciu pierwszych doktorantów. Infrastruktura Instytutu rozrastała się wraz z jego rozwojem. Obecnie dysponuje on trzynastoma budynkami przeznaczonymi na działalność merytoryczną oraz dwoma kompleksami mieszkalnymi.

Strukturę EWUI tworzy 7 jednostek akademickich: Wydział Prawa, Wydział Ekonomii, Wydział Historii, Wydział Nauk Społecznych i Politycznych, School of Transnational Governance, Centrum Roberta Schumana, Program Studiów Podoktorskich Maxa Webera. W Villa Salviati mieszczą się Archiwa Historyczne Unii Europejskiej, powierzone Instytutowi w 1986 roku.

Obecnie (dane na rok 2022) kadrę akademicką EUI stanowi 158 profesorów, 680 doktorantów oraz studentów na programach Master, 60 osób na programie podoktorskim Max Weber, 47 badaczy jako Jean Monnet Fellows i Fernand Braudel Fellows. Każdego roku studia doktorskie w EUI rozpoczyna ok. 160 osób. Pracownicy i studenci EUI reprezentują 96 krajów. Obecnie w kadrze Instytutu (pracownicy naukowi, doktoranci, pracownicy administracji) jest ponad 60 osób z Polski. Do końca 2022 roku dyplomy Instytutu otrzymało 3321 absolwentów.

Pracownicy European University Institute realizują 13 grantów ERC. W 2022 pozyskali na badania 27,6 mln euro w postaci grantów zewnętrznych. Instytut podpisał 95 umów o współpracy międzynarodowej. W 2022 roku jego pracownicy opublikowali 1043 prac naukowych.

Umowę o współpracy pomiędzy polskim Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej a EUI podpisano w 2000 roku, a zatem na cztery lata przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Otworzyło to perspektywę kształcenia doktorantów z naszego kraju we Florencji. Dalsze działania miały miejsce po naszej akcesji do UE. Konwencja o powołaniu Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego została ratyfikowana przez Polskę w 2005 roku. Tym samym staliśmy się oficjalnym członkiem Instytutu. Wkrótce pierwsi doktoranci z Polski pojawili się we Florencji. W styczniu 2024 roku Polska objęła prezydencję w Wysokiej Radzie EUI.

(p)

Wróć