logo
FA 4/2024 informacje i komentarze

Wydarzenia

Wybory za półmetkiem

Wydarzenia 1

Fot. UEP

POLSKA Profesorowie: Alojzy Z. Nowak (Uniwersytet Warszawski), Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski), Adam Weintrit (Uniwersytet Morski w Gdyni), Zbigniew Koruba (Politechnika Świętokrzyska), Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – to tylko kilku spośród 60 rektorów, którzy do połowy kwietnia uzyskali reelekcję w wyborach na kadencję 2024–2028. W gronie debiutantów są m.in. profesorowie: Adam Reich (Uniwersytet Rzeszowski), Arkadiusz Terman (ZUT), Beata Wojciechowska (UJK), Tomasz Strahl (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), Jacek Lipok (Uniwersytet Opolski), Wiesław Czołpiński (Akademia Teatralna w Warszawie) i Barbara Jankowska (na fot.) – pierwsza kobieta w blisko stuletniej historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która stanie na jego czele. Głosowanie odbyło się już w 86 ze 138 uczelni publicznych. Kampanię na bieżąco relacjonujemy w naszym serwisie internetowym. Tam także sylwetki wszystkich rektorów.

Granty dla doświadczonych

Wydarzenia 2

Fot. PW

Wydarzenia 3

Fot. UW

WARSZAWA Trzy kolejne granty ERC Advanced trafiły na polskie uczelnie. Z Uniwersytetu w Michigan na Uniwersytet Warszawski przeniesie swoje laboratorium prof. Emanuel Gull. Zajmie się rozwijaniem metod numerycznych opisujących skomplikowane i wieloelementowe układy kwantowe. Relacje między badaniami nad fauną Europy Wschodniej a sposobami rozumienia tego regionu w okresie od XVI do XVIII wieku będzie analizować prof. Grażyna Jurkowlaniec z UW. To pierwsza Polka z ERC AdG. Na Politechnice Warszawskiej swoje badania zrealizuje prof. Thomas Skotnicki. Celem jego projektu jest stworzenie urządzenia przetwarzającego pływy atmosfery na energię elektryczną i zmniejszenie go do rozmiaru nanokapsułki. O granty ubiegało się w tym konkursie 1829 naukowców, finansowanie w wysokości 652 mln euro dostało 255 z nich (wskaźnik sukcesu wyniósł 13,9%). Do Polski trafiły już w sumie 83 granty ERC wszystkich kategorii, w tym 45 Starting Grants, 18 Consolidator Grants, 12 Advanced Grants, 7 Proof of Concept Grants i 1 Synergy Grant.

Ponad połowa Horyzontu na naukę

BRUKSELA Ponad 473 mln euro pozyskali polscy beneficjenci w rozstrzygniętych już 428 konkursach programu ramowego Horyzont Europa. To blisko 100-proc. wzrost wartości finansowania w porównaniu z analogicznym okresem Horyzontu 2020. Ponad połowę środków, które trafiły do Polski (55,4%), zgarnął sektor nauki. W podziale 262,3 mln euro uczestniczy 160 instytucji (90 koordynacji). Jak wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej, szczególną dynamikę przyrostu środków uzyskaliśmy w konkursach European Research Council. Na tym etapie w H2020 mieliśmy na koncie przeszło 47 mln euro, teraz już blisko 57 mln euro. W największej mierze na sumę tę składają się otrzymane przez polskich badaczy granty: Starting (31,1 mln euro), Consolidator (15,1 mln euro) i Advanced (9,1 mln euro). Wśród podmiotów naukowych liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski (35,5 mln euro) przed Uniwersytetem Jagiellońskim (24,9 mln euro) i Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej (12,8 mln euro). W całym programie rozdysponowano do tej pory 34,2 mld euro.

Uphageny dla młodych uczonych

Wydarzenia 4

Fot. Grzegorz Mehring

GDAŃSK Po raz 21 wręczono Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. Przyznawane są studentom i absolwentom gdańskich uczelni, którzy nie ukończyli 30 lat i mają na koncie wybitne osiągnięcia naukowe. W kategorii nauk humanistycznych i społecznych doceniono dr Julię Balcerowską z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego za badania nad osobowościowymi uwarunkowaniami problematycznego korzystania z portali społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli narcyzmu oraz związanych z nim motywów Ja. W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych nagroda trafiła do dr. Karola Steckiewicza z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za wybitne osiągnięcia w zakresie nanomedycyny, opieki okołooperacyjnej i intensywnej terapii. Wraz z tegorocznymi laureatami Uphagenami nagrodzono już 40 młodych naukowców.

Powroty nad Wisłę

WARSZAWA Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Niemcy i Rumunia – z tych krajów wróci do Polski jedenaścioro badaczy, by nad Wisłą rozwijać swoją dalszą karierę naukową. Wybrano ich spośród 30 kandydatów w konkursie programu Polskie Powroty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Na ich wynagrodzenia, opłacenie członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia NAWA przeznaczy 16,5 mln zł. Najwięcej osób wybrało jako miejsce swojego pobytu Uniwersytet Warszawski (3) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2). W sześciu dotychczasowych odsłonach programu Polskie Powroty wyłoniono 71 badaczy. Realizują projekty w 28 polskich uczelniach i instytutach. Najwięcej z nich wróciło z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Na realizację programu przekazano do tej pory blisko 100 mln zł.

Na styku humanistyki i informatyki

WARSZAWA Upowszechnianiu wiedzy i kompetencji w korzystaniu z metod i narzędzi cyfrowej humanistyki służy nowy projekt edukacyjny – Humanistyka.dev, którego autorem jest Marcin Wilkowski z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. To inicjatywa na styku humanistyki i informatyki. Udostępniane są m.in. lekcje (tutoriale) o różnym stopniu trudności, które pozwalają zapoznać się z metodami cyfrowymi i dostępnym oprogramowaniem do pracy z danymi, tekstem, obrazem. Tematyka obejmuje pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych; przetwarzanie języka naturalnego; analizę korpusową; tworzenie map cyfrowych; pracę z repozytoriami literatury naukowej oraz cyfrowymi zbiorami kultury i dziedzictwa. Istotnym elementem lekcji jest praktyczne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji. W serwisie znajdują się także opracowania wprowadzające do podstaw rozmaitych zagadnień związanych z praktyką cyfrowej humanistyki. Oprócz tego przygotowano zestawy otwartych danych do wykorzystania podczas nauki lub na warsztatach.

Doktorat h.c. dla „ojca systemu GPS”

Wydarzenia 5

Fot. Cezary Spigarski

GDYNIA Prof. Bradford Parkinson z Uniwersytetu Stanforda otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Został doceniony za wkład w rozwój techniki, jak również stworzenie podstaw do epokowej zmiany funkcjonowania świata i społeczeństw XX i XXI wieku poprzez utworzenie pierwszego satelitarnego systemu pozycyjnego GPS-NAVSTAR (Global Positioning System – NAVigation Signal Timing and Ranging). Właśnie minęło pół wieku od inauguracji tego cywilno-wojskowego programu technicznego, który całkowicie zrewolucjonizował nawigację lotniczą, morską i lądową. Jego głównym architektem był właśnie prof. Bradford Parkinson, wówczas dyrektor Biura Programowego systemu GPS Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF). Odpowiadał również za stworzenie podstaw teoretycznych i budowę systemu Wide Area Augmentation System (WAAS), który jest wykorzystywany przede wszystkim w transporcie lotniczym.

Doktorat h.c. – prof. Dieter Vollhardt

Wydarzenia 6

Fot. UW

WARSZAWA Światowej klasy fizyk teoretyk, ekspert w dziedzinie materiałów magnetycznych, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię magnetyzmu i korelacji elektronowych. W znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju kilku działów fizyki, m.in. nadprzewodnictwa i nadciekłości, układów nieuporządkowanych, a przede wszystkim teorii układów skorelowanych elektronów, która była głównym tematem zainteresowań badawczych wyróżnionego naukowca. Największym jego osiągnięciem było sformułowanie teorii dynamicznego pola średniego (DMFT) – najlepszej przybliżonej teorii opisującej oddziałujące elektrony w kryształach. Było to przełomowe odkrycie pozwalające na zbadanie wielu różnych zjawisk wywołanych korelacjami elektronowymi. Jest autorem książki The Superfluid Phases of Helium 3. Jego prace były cytowane prawie 21 tys. razy. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Augsburskiego.

Kompleksowe krioobrazowanie

POZNAŃ Na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powstaje supernowoczesne Centrum Krioobrazowania (Cryo-Imaging Centre). Będzie to pierwszy w Polsce kompleksowy ośrodek w zakresie obrazowania mikroskopowego na podstawie technik mrożeniowych. Metoda ta pozwala na obserwację struktury cząsteczek i kompleksów białek w rozdzielczości niemal atomowej, w stanie najbardziej zbliżonym do naturalnego. Zachowuje również właściwości immunogenne materiału biomedycznego. Wyniki uzyskane dzięki krioobrazowaniu można wykorzystać w badaniach dotyczących zdrowia człowieka (np. opracowanie nowych terapii celowanych w leczeniu chorób), zrównoważonego rolnictwa (zapobieganie chorobom roślin uprawnych), ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności (zwiększenie efektywności fitoremediacyjnej roślin), bezpiecznej i efektywnej energii (nowe ogniwa akumulatorowe) oraz nowoczesnych technologii materiałowych (czujniki kwantowe, technologie kosmiczne).

Holistyczne żywienie

WARSZAWA Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych powstanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Będą w nim prowadzone badania nad żywieniem i jego wpływem na zdrowie. Jednostka wszechstronnie wykształci też profesjonalistów z zakresu żywienia człowieka, dietetyki, ochrony zdrowia, projektowania żywności spełniającej najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Centrum będzie realizowało ideę holistycznego podejścia do nauk o żywieniu człowieka. Pięciokondygnacyjny obiekt laboratoryjno-dydaktyczny będzie miał około 16 500 m2 powierzchni. Wewnątrz znajdą się sale dydaktyczne, laboratoria z pracowniami oraz sala konferencyjna. Centrum zostanie wyposażone w unikatową aparaturę laboratoryjną. Inwestycja będzie kosztować ponad 115 mln zł. Ma być gotowa do końca 2025 roku.

Implanty na miarę

Wydarzenia 7

Fot. PWr

WROCŁAW Na Politechnice Wrocławskiej trwają prace nad nowoczesnymi implantami dentystycznymi. Powstaną z wydrukowanych w 3D struktur ceramicznych połączonych z metalowym rdzeniem. Rusztowanie implantu powstaje z tlenków glinu i jest wytwarzane metodą przyrostową, co gwarantuje, że będzie dopasowany „na wymiar” do potrzeb konkretnego pacjenta. W górnej części (koronie) struktura ceramiczna jest lita, a dolna (korzeń) ma porowatą formę. Dzięki temu można nasycić ją ciekłym metalem – stopem magnezu. Zmniejszy to kruchość struktury, a sam rdzeń będzie początkowo pełnił funkcję „kotwicy”, utrzymując implant w szczęce. Magnez natomiast stopniowo będzie degradować, uwalniając miejsce na wrastanie tkanki kostnej w procesie osteointegracji. W efekcie implant zostanie wbudowany w ludzką tkankę i będzie bardzo stabilny. Wynikiem prac będzie prototyp implantu.

Nie tylko nobliści

Wydarzenia 8

Fot. Andrzej Romański

TORUŃ Program wsparcia i rozwoju lig akademickich ogłosił na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Inicjatywa, która ruszy od października, ma w pierwszym roku kosztować 15 mln zł. Ma wspierać różnorodne formy rywalizacji i współzawodnictwa studentów oraz klubów sportowych wszystkich typów uczelni. Obejmie najważniejsze dyscypliny sportu. Na początek międzyuczelniane rozgrywki w ramach lig akademickich toczyć się będą w siatkówce, piłce ręcznej, koszykówce i futsalu. – Chcemy przywrócić sportowi akademickiemu należne miejsce w strukturze polskiego sportu. Na całym świecie najlepsze uniwersytety chlubią się tym, że mają noblistów, ale i tym, że kształcą olimpijczyków, medalistów mistrzostw świata i Europy we wszystkich dyscyplinach – powiedział Nitras.

Trwają AMP-y

Wydarzenia 9

Fot. Łukasz Szeląg

LUBLIN/ŁÓDŹ/BIAŁYSTOK Ponad 600 medali wyłowiono z 25-metrowej pływalni w Lublinie. Na starcie zawodów stanęło aż 900 zawodników z 80 uczelni, w tym mistrzowie uniwersjady, medaliści mistrzostw świata, przyszli olimpijczycy. W klasyfikacji generalnej wśród kobiet zwyciężył Uniwersytet Warszawski, a u panów Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Uhonorowano również najlepszych zawodników. Nagroda im. Kazimierza Bocheńskiego trafiła do rąk Jakuba Majerskiego (AWF Katowice), a wyróżnienie im. Ireny Popielówny odebrała Barbara Mazurkiewicz (UW). W finale zmagań badmintonistów Politechnika Gdańska pokonała Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 4:0. W aerobiku sportowym w najbardziej prestiżowej kategorii solistek i solistów mistrzami zostali: Oliwia Robak z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Bartosz Abratkiewicz z Politechniki Łódzkiej. Uczelnia ta została zdetronizowana w klasyfikacji drużynowej w karate WKF, ustępując ekipom Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetowi Gdańskiemu.

Teraz to dopiero pograją

Wydarzenia 10

Fot. ANS

WAŁBRZYCH Infrastruktura Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu powiększyła się o budynek sportowo-dydaktyczny o powierzchni blisko 3,5 tys. m2. Wewnątrz znajduje się hala sportowa z pełnowymiarowymi boiskami do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz widownią na 296 osób. Arena może być dzielona za pomocą kurtyn na trzy mniejsze powierzchnie z boiskami treningowymi do siatkówki, koszykówki i gimnastyki ogólnorozwojowej. W sali zainstalowano też profesjonalną tablicę wyników, umożliwiającą jednoczesną obsługę meczów kilku dyscyplin. W obiekcie zlokalizowanym na kampusie uczelni jest też siłownia, sala do squasha, magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenia dla trenerów i szatnie. W części dydaktycznej zlokalizowano sale wykładowe. W tym roku wałbrzyska uczelnia obchodzi ćwierćwiecze istnienia.

Polska dołącza do kwantowej Europy

Wydarzenia 11

Fot. MNiSW

WARSZAWA Minister nauki Dariusz Wieczorek i wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisali Quantum Pact. To dokument wzmacniający europejską współpracę na rzecz rozwoju ekosystemu technologii kwantowych światowej klasy. Został opracowany w grudniu 2023 r. pod przewodnictwem prezydencji hiszpańskiej w Radzie UE. Podkreślono w nim strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla konkurencyjności Unii Europejskiej w obszarach nauki i przemysłu. Zawarto także postulat współpracy na rzecz rozwoju na Starym Kontynencie światowej klasy ekosystemu technologii kwantowych. Dotychczas Quantum Pact podpisało 18 państw, które za cel wspólnych działań stawiają sobie uczynienie Europy pierwszą „Doliną Kwantową”, czyli regionem wiodącym pod względem innowacji kwantowych.

Nie ma mocnych na prawników z UJ

KRAKÓW Tak jak przez 15 ostatnich lat absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali najlepsze wyniki na ubiegłorocznych egzaminach na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Za UJ (88,4% zdawalności) uplasowały się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,1%), Uniwersytet Warszawski (71%), Uniwersytet Śląski (69,1%) i Uniwersytet Gdański (68,5%). W sumie w egzaminach wzięło udział 6058 osób z 54 polskich i 8 zagranicznych uczelni. Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiły 2394 osoby, z których zdało 1445 (60,4%). O aplikację radcowską ubiegało się 2982 absolwentów, a zdało 1804 (60,5%). Notarialną ścieżkę kariery obrało 542 kandydatów, ale pierwszy etap pomyślnie zaliczyło 296 (54,6%). Na egzamin na aplikację komorniczą stawiło się 140 osób, lecz zdały go 122 (87,1%). Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje egzaminy wstępne na aplikacje od 2006 r. Ogółem spośród 160 508 magistrów prawa pomyślnie udało się je przebrnąć 75,7 tys. Oznacza to zdawalność na poziomie 47,1%.

Nowy dyrektor w Instytucie Genetyki Człowieka PAN

Wydarzenia 12

Fot. Arch. prywatne

POZNAŃ Prof. Maciej Giefing został nowym dyrektorem Instytutu Genetyki Człowieka PAN. Z początkiem kwietnia zastąpił na tym stanowisku prof. Michała Witta, który sprawował tę funkcję od 2016 roku. Nowy dyrektor z IGC związany jest od 20 lat. W 2015 r. objął kierownictwo Zakładu Genetyki Nowotworów, gdzie prowadzi badania genomu i epigenomu komórek nowotworowych. Głównym obszarem jego działań jest genetyka nowotworów litych oraz chłoniaków. Instytut Genetyki Człowieka PAN prowadzi badania zmierzające do wyjaśniania molekularnego podłoża chorób, ze szczególnym naciskiem na schorzenia uwarunkowane genetycznie, nowotwory, zaburzenia płodności, choroby autoimmunologiczne i zakaźne. Naukowcy dążą do poznania genetyczno-molekularnych podstaw chorób i wykorzystania uzyskiwanych wyników w praktyce klinicznej. Placówka zatrudnia 83 osoby. Posiada kategorię naukową A.

Koźmiński w globalnej sieci

WARSZAWA The Global Network for Advanced Management (GNAM), konsorcjum wiodących szkół biznesu z całego świata, rozszerza zasięg o Europę Środkowo-Wschodnią. Do swojego grona, jako 32 członka, zaprosiło pierwszą uczelnię z Polski – Akademię Leona Koźmińskiego. GNAM, założona przez Yale School of Management, łączy najlepsze szkoły biznesu z całego świata, w tym europejskie, m.in. ESMT Berlin, HEC Paris, IE Business School oraz SDA Bocconi School of Management. Wykorzystując nowoczesne technologie i budując silne relacje, wywiera wpływ na edukację, szczególnie w dziedzinie zarządzania. Jedynym z przykładów działania sieci są Global Network Weeks, dające studentom oraz kadrze naukowej możliwość intensywnego rozwoju w innej uczelni poprzez udział w zajęciach, wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach i spotkania z międzynarodowymi ekspertami.

AI wykryje bakterie i grzyby

KRAKÓW Pierwszą na świecie metodę szybkiego rozpoznawania bakterii oraz grzybów na zdjęciach pochodzących z mikroskopów świetlnych opracowali naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Technologia wykorzystuje głębokie sieci neuronowe i sztuczną inteligencję. Docelowo ma wspomagać pracę diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, ale będzie mogła być też stosowana w przemyśle, monitorowaniu bezpieczeństwa żywności czy pracach badawczych. Cała operacja zajmuje nie więcej niż minutę. Do systemu informatycznego należy przesłać zrobione pod mikroskopem zdjęcia mikroorganizmów. W odpowiedzi system generuje raport z wykazem konkretnych gatunków bakterii czy grzybów, które są obecne w badanym materiale. Poziom predykcji przekracza 90%. Obecnie system jest w stanie zidentyfikować kilkadziesiąt gatunków bakterii oraz grzybów drożdżopodobnych, ale także pierwotniaki, w tym np. jednokomórkowe zarodźce malarii.

Zlikwidować habilitację

WARSZAWA „Sugerujemy, aby w Polsce zastosować rozwiązanie wzorowane na systemach z najwyższym poziomem badań, gdzie to jednostki w zależności od uprawianej dziedziny same definiują na czym polega samodzielność naukowa i w otwartym konkursie zatrudniają właściwych badaczy i liderów grup, spośród osób posiadających stopień doktora” – piszą do ministra nauki autorzy listu w sprawie zmian w habilitacji. Przywołują w tym kontekście wyniki analizy karier 2,7 mln naukowców z 45 krajów. Okazało się, że rozwój badaczy w krajach z habilitacją (mierzony liczbą i cytowalnością ich prac), jest w znaczącym stopniu słabszy niż w krajach bez habilitacji. Autorzy listu proponują więc rozwiązanie, które nie tylko zniesie formalne ograniczenia rozwoju naukowego, z jakimi muszą się w Polsce mierzyć młodzi badacze i badaczki, oraz ułatwi awans w interdyscyplinarnych dziedzinach badań, ale też zwiększy autonomiczność uczelni i zniweluje barierę, jaką napotykają zagraniczni uczeni nieposiadający habilitacji, a aplikujący o pracę w Polsce.

Nagrody dla matematyków

Wydarzenia 13

WARSZAWA Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznało swoje doroczne nagrody. Prof. Marian Mrozek z Uniwersytetu Jagiellońskiego (na fot.) otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt działalności i wkład w metody obliczeniowe znajdujące zastosowanie do analizy dużych zbiorów danych oraz do badania ciągłych układów dynamicznych, ze szczególnym podkreśleniem rozwiązań zawartych w bibliotece oprogramowania CAPD. Nagrodą Główną PTM im. Stefana Banacha uhonorowano prof. Mariusza Mirka z Uniwersytetu Wrocławskiego za przełomowe wyniki dotyczące zbieżności niekonwencjonalnych średnich ergodycznych. Nagrodę dla Młodych Matematyków otrzymali Damian Głodkowski z Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (prowadzonej wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) i Maciej Kucharski z Uniwersytetu Wrocławskiego za cykl dwóch prac z analizy harmonicznej. Wręczenie nagród we wrześniu w Katowicach podczas IX Forum Matematyków Polskich.

Nowa Katedra UNESCO

Wydarzenia 14

WARSZAWA Katedra UNESCO ds. publicznych i globalnych procesów zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym powstała na Uniwersytecie Warszawskim. To trzecia taka jednostka na stołecznej uczelni. Działa przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Kieruje nią dr hab. Hanna Schreiber. Jej interdyscyplinarny zespół będzie poszukiwać odpowiedzi na pytania, w jaki sposób dana społeczność – w tym międzynarodowa – powinna zarządzać zasobami dziedzictwa, kiedy zasoby niematerialnego dziedzictwa uważa się za dobro publiczne, a kiedy za dobro wspólne, a także jakie są kryteria skutecznego i etycznego zarządzania dziedzictwem. Międzynarodowy program Sieci Katedr UNESCO działa od 1992 r. Rolą katedr jest m.in. doradztwo przy opracowywaniu polityki edukacyjnej, naukowej i kulturalnej, budowanie pomostów między uczelniami, decydentami i społeczeństwem, promowanie różnorodności kulturowej. Obecnie w 120 państwach funkcjonuje około 950 katedr UNESCO. Nowo utworzona jest 11 działającą obecnie w Polsce.

Wyszkolą kadry jądrowe

WARSZAWA Polsko-amerykańskie Regionalne Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych (Clean Energy Training Center) powstało na Politechnice Warszawskiej. To pierwsza tego typu jednostka na świecie. Jej zadaniem będzie szkolenie kadr i rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju sektora jądrowego oraz realizacji projektów jądrowych w Polsce. Szkolenia będą skierowane do szerokiego grona odbiorców. Zainteresowanie wyraziły już polskie uczelnie oraz spółki realizujące bądź planujące realizować projekty jądrowe, instytucje dozorowe (Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Technicznego), instytuty badawcze (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz), Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. W związku z planowaną budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej z trzema reaktorami w amerykańskiej technologii AP1000 uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie certyfikacji, kodów, standardów i wymagań jądrowych właściwych dla tej technologii.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Michał Ciepielski, Paulina Łukaszuk, Daiwa Maksymowicz, Anna Modzelewska, Krzysztof Smura, Krzysztof Szymański, Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, Krzysztof Szwejk, Natalia Żyto

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na platformie X

Wróć