logo
FA 4/2023 informacje i komentarze

Nowi profesorowie

21 marca 2023 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI HUMANISTYCZNE: Tomasz Adam Sikorski (USz)

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE: Klaudia Anna Borowiak (UPP), Robert Józef Filipek (AGH), Andrzej Leszek Kawalec (PRz), Dominika Kuśnierz–Krupa (PK), Celina Anna Pezowicz (PWr), Paweł Pyrzanowski (PW), Jacek Piotr Smołka (PŚ), Radosław Tarkowski (IGSMiE PAN Kraków), Marcin Zieliński (UWM)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Aleksander Araszkiewicz (UMP), Aleksandra Maria Araszkiewicz (UMP), Magdalena Maria Dutsch–Wicherek (UJ), Robert Paweł Gasik (NIGRiR Warszawa), Jadwiga Handzlik (UJ), Zenon Józef Huczek (WUM), Wojciech Kolanowski (UML), Agnieszka Maria Korolczuk (UML), Dawid Franciszek Larysz (NIO – PIB Warszawa), Przemysław Andrzej Lubiatowski (UMP), Piotr Jakub Major (UJ), Paweł Ryszard Mroczkowski (DRK–Kliniken Nordhessen oraz UMŁ), Michał Pędziwiatr (UJ), Grzegorz Piecha (SUM), Jerzy Franciszek Piecuch (SUM), Andrzej Rutkowski (NIO – PIB Warszawa), Robert Skibiński (UML), Anna Stanisława Sowa–Staszczak (UJ), Maciej Michał Sterliński (NIKSW – PIB Warszawa), Ewa Swoboda–Kopeć (SKDJ Warszawa), Joanna Wojtkiewicz (UWM), Lucjan Stanisław Wyrwicz (NIO – PIB Warszawa)

NAUKI ROLNICZE: Adam Bogac (UPWr), Józef Gorzelany (URz), Bożena Kiczorowska (UPL), Anna Podleśna (IUNiG – PIB Puławy), Krzysztof Jerzy Rypuła (UPWr), Marta Jolanta Siemieniuch (IRZiBŻ PAN Olsztyn)

NAUKI SPOŁECZNE: Mirosława Helena Grabowska (UW), Jakub Marek Growiec (SGH), Elżbieta Karska (UKSW), Daniel Eryk Lach (UAM), Włodzimierz Wojciech Piątkowski (UMCS), Andrzej Janusz Stelmach (UAM), Radosław Wolniak (PŚ Zabrze)

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE: Krzysztof Bąk (UPed), Łukasz Stanisław Ćwiklik (Instytut Chemii Fizycznej im. Jaroslava Heyrovskyego Czeskiej Akademii Nauk, Praha), Grzegorz Piotr Graff (PG), Barbara Jachimska (IKiFP PAN Kraków), Ewa Kaczorek (PP), Artur Piotr Podhorodecki (PWr)

SZTUKI: Piotr Tomasz Chojnacki (UAP), Marek Piotr Chowaniec (ASP Warszawa), Marzenna Ewa Ciechańska (ASP Warszawa), Marcin Seweryn Stańczyk (AMuz Łódź), Maciej Świtała (ASP Gdańsk), Jan Piotr Tutaj (ASP Kraków)

Prezydent przekazał także na ręce córek nominację śp. prof. Ireneusza Malujdy.

Wróć