logo
FA 4/2022 rok botaniki

Łukasz Grewling

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to… psik!

Alergia pyłkowa okiem (zakatarzonego) aerobiologa

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to… psik! 1

Problem zmiennej alergenności ziaren pyłku był w ostatnich latach intensywnie zgłębiany. Obecnie wiemy już, że ilość głównych białek alergennych podlega silnym czasoprzestrzennym wahaniom. Istnieją badania wskazujące, że czynniki stresowe, np. wysoka temperatura, zanieczyszczenie gleby i powietrza mogą indukować wyższą produkcję określonych białek alergennych.