logo
FA 4/2022 felietony

Piotr Müldner-Nieckowski

O czytaniu (1)

Im bardziej wchodzimy w dwudziesty pierwszy wiek, tym bardziej boli fakt, że ludzie mają coraz większe problemy z czytaniem, a szczególnie z czytaniem ze zrozumieniem, i że stanowi to jedną z przyczyn eliminacji obiektywnego oceniania świata na korzyść czysto subiektywnego.