logo
FA 4/2022 z laboratoriów

Maciej Czeremski

Mit i ewolucja umysłu

Mit i ewolucja umysłu 1

Procesy myślowe konstytuujące mit charakteryzują się łatwością, automatyzmem i płynnością, stanowią bowiem naturalny sposób działania ludzkiej architektury poznawczej, ukształtowanej procesami ewolucyjnymi.