logo
FA 4/2022 w stronę historii

Piotr Hübner

Krytyka naukowa

Krytyka naukowa 1

Krytyka naukowa – ta z fazy przygotowywania artykułu czy książki i ta z publikacji – nie tylko udoskonalała teksty, ale też dopełniała osiągnięty stan wiedzy w danej dyscyplinie. Była dowodem profesjonalizacji i świadectwem zawiązywania się środowiska akademickiego.