logo
FA 4/2022 życie naukowe

Jolanta Szczepaniak

Fabryki artykułów

Biznes współczesnej nauki

Fabryki artykułów 1

Środowisko naukowe musi mierzyć się z wieloma problemami, od ponad dekady walczy z drapieżnymi wydawcami, a w ostatnich latach nasilił się nawet bardziej niepokojący rodzaj naukowej patologii – fabryki artykułów (research paper mills). To komercyjne podmioty, które produkują artykuły naukowe na żądanie, bazując na sfałszowanych lub zmanipulowanych danych i plagiatowaniu cudzego dorobku.