logo
FA 4/2022 rok botaniki

Rozmowa z prof. Bogdanem Jackowiakiem, botanikiem z UAM, członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Botanika trzyma się mocno

Botanika trzyma się mocno 1

Drzewa rodowe chwieją się pod wpływem analiz molekularnych, szczególnie na poziomie wyższych jednostek taksonomicznych.