logo
FA 4/2022 z laboratoriów

Jack Drobnik

Botanika roślin leczniczych

Botanika roślin leczniczych 1

Pod koniec XIX stulecia potwierdzono istnienie rozmaitych czynników wpływających na skład roślin i sporządzanych z nich leków. Zrozumiano stopniowo przyczyny niepowodzenia wielu dawnych terapii, tkwiące w składzie samych roślin lub błędach recepturowych. Niejedno dawkowanie, niby uznane i uświęcone tradycją, okazało się – w świetle osiągnięć chemicznych – wręcz loterią o zdrowie lub życie pacjenta.