logo
FA 4/2022 w stronę historii

Marcelina Smużewska

Botanik i artysta

Michał Hieronim Leszczyc-Sumiński (1820-1898)

Botanik i artysta  1

Autor miał świadomość, że jego praca jest odkrywcza. Tekst zadedykowano królowi pruskiemu, za co dostał tytuł szambelana dworskiego. Rozprawa była dyskutowana w Berlińskim Towarzystwie Miłośników Przyrody, Berlińskiej Akademii Nauk, Bawarskim Towarzystwie Botanicznym i nawet w Towarzystwie Naukowym Uniwersytetu w Krakowie.