logo
FA 4/2021 informacje i komentarze

Nasz grafik nagrodzony!

Nasz grafik nagrodzony! 1

Gift, Serbia

Sławomir Makal, spod którego ręki wychodzą nasze okładki i grafiktrz „Forum Akademickiego”, zdobył Nagrodę Honorową w III ogólnopolskim Konkursie na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa. Jego pracę pt. Pandemic Time opublikowaliśmy w numerze 4/2020. Była jedną z pierwszych odpowiedzi środowiska grafików na problem rozpoczynającej się wówczas pandemii koronawirusa. Makal współpracuje z nami od 3 lat. Jest absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem wnętrz, konserwacją dzieł sztuki, malarstwem i grafiką. Konkurs, pod patronatem honorowym Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, organizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jury wybierało spośród 205 zgłoszonych rysunków autorstwa 44 twórców z całej Polski.

Makal otrzymał w tym roku także, jako jedyny z Polaków, wyróżnienie w Serbii na 29. Międzynarodowym Festiwalu Humoru i Satyry (29th International Festival of Humor & Satire) „GOLDEN HELMET”; temat – „Okno”. To stara i prestiżowa impreza europejska. Ponadto jego prace zostały zakwalifikowane do wystaw pokonkursowych w Grecji (8th International Cartoon Exhibition Ymittos; temat – „New technologies in our life”), Iranie (3rd International Cartoon Festival of „Cartoonmag Magazine” 2020; temat – „Corona virus”) oraz Polsce (Międzynarodowa wystawa „Satyrykon” – Legnica 2021).

MK

Rys. Sławomir Makal

Wróć