logo
FA 4/2021 życie naukowe

Monika Woźniak

Stanowczo przeczy zarzutom

Piszę w związku z artykułem pt. Special issue, czyli polska afera międzynarodowych publikatorów zamieszczonym w „Forum Akademickim” nr 3/2021, a w szczególności z jego drugą częścią zatytułowaną Nie tylko ERSJ autorstwa p. Marka, niestety bez podanego nazwiska.